By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 11, 13. 1., s. 5
Annotation: O knize aforismů.
Article
2
online
In: Dým [samizdat]. -- Č. 20, 1979, s. [11-12]
Annotation: Ukázky vybrané z knih 7 kytic pro buvola, Ruce vzhůru, boys a Monoléčky muže s plnovousem.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 3, s. 206-218
Annotation: S tabulkou definic aforismu ve světových encyklopediích a s tabulkou charakteristických vlastností různých typů průpovědi.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 10, 11. 3., s. 1
Annotation: O inflaci aforismů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 5, s. 430-437
Annotation: S kapitolami Aforismus jako literární žánr a Aforismus jako objekt psychologické analýzy.
Article
6
In: Pozor!. -- Roč. 1, 1848, č. 44, 27. 9., s. 176
Annotation: Abecedně seřazené aforismy k aktuálním domácím záležitostem.
Article
7
Published Praha : Trizonia, 1996.
Annotation: Soubor aforismů českých i světových autorů od starověku do současnosti; s rejstříkem.
Book
8
by Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
Published Praha : Svoboda, 1992.
Book
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 99, 1984, č. 82, 5. 4., s. 5
Annotation: Sloupek o aforismech.
Article
10
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 5-6
Annotation: Soubor aforismů.
Article
11
by Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
Published Olomouc : Votobia, 1995.
Annotation: Výňatky z obou dílů knihy Svět jako vůle a představa; připojena kapitola Aforismy (z 2. svazku díla Parerga a paralipomena).
Book
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 36, 7. 9., s. 5
Annotation: Úvaha o současné inflaci aforismů v našich časopisech.
Article
13
In: Myšlenky a aforismy psané za katedrou. -- nestr.
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
14
In: Nýbrž naopak. -- S. [59]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 6, červen, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 157, 8. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 27, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 27, 8. 7.
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Inspiromat nápadů a myšlenek. -- S. 3
Annotation: Autorova poznámka ke sbírce aforismů.
Book Chapter
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 24. 1., s. 14
Annotation: Vzpomínka mj. na sbírání kuriózních přeřeků zákazníků knihkupectví, které vyšly několikrát i tiskem.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 51, 1911, č. 334, 3. 12., s. 9
Annotation: O skladatelích aforismů v cizině i u nás. - Referát o knize Tisíc nových zrnek. Ke svým sedmdesátinám vydal: Vymazal František. Brno, A. Píša,...
Article
20
In: Literární listy. -- Roč. 3, 1882, č. 7, 1. 7., s. 61
Annotation: V brněnském Obzoru uveřejnil Bartoš František několik aforismů, a to v č. 10 pod názvem Život a literatura a v č. 14 pod názvem O literatuře...
Article