By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"akademické knihovny" » "akademické knihovna"
1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 2-5
Annotation: Článek o současnosti a budoucnosti akademických knihoven. Autor se zamýšlí nad změnami podmínek, požadavků a potřeb na činnost a služby akademických...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 2, s. 54-58
Annotation: Článek představující tři knihovny: Knihovna EÚ AV ČR Na Florenci 3, Knihovna EÚ AV ČR pracoviště Brno, Knihovna Kabinetu hudební historie...
Article
3
Published Praha : Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV, 1983.
Annotation: Monografie má sloužit jako informační pomůcka pro stručné seznámení s profilem fondů SVI a knihoven ČSAV a se službami, které poskytují jak...
Book
4
In: Čas. -- Roč. 23, 1909, č. 11, 11. 1., s. 4
Annotation: Poznámka o budování Akademické knihovny v Praze.
Article
5
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 35-36
Annotation: Článek popisuje fond knihovny brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 10, s. 375, 3. s. obálky
Annotation: Článek o profilu knižního fondu; s popisem a fotografiemi kuriózního svazku De chaos veterum.
Article
7
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 14, 1959, č. 1, leden, s. 20
Annotation: Zpráva o Knihovně Orientálního ústavu.
Article
8
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 43 (3), 1945, č. 1, s. 79-80
Annotation: Zpráva.
Article
9
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 7 (52), 1945, č. 5, 2. 2., s. 17
Annotation: Stať se věnuje osobě B. Šeplavého, nakladatelství a knihovně České akademie věd a umění.
Article
10
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 63, 1954, č. 4/6, 24. 7., s. 263-274
Annotation: Zpráva o ročním fungování Základní knihovny ČSAV. Zmínka o tom, že Jan Mukařovský věnoval této knihovně "100 svazků různé příležitostné...
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 48, 20. 11., s. 21
Annotation: Článek o historii Masarykova ústavu a Knihovně T.G. Masaryka.
Article
12
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2006, č. 2
Annotation: Článek o historii Masarykova ústavu a Knihovně T. G. Masaryka.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 57, 7. 3., s. [1]
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 57, 7. 3., příl. Orientace, s. 17
Annotation: Článek o prezidentské knihovně T. G. Masaryka a o Knihovně Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.
Article
15
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 2, s. 49-52
Annotation: Článek o regionálním akademickém spolku Zora v Brně, zmíněn též spolek Radbuza při plzeňském gymnáziu.
Article
16
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 8, 1953, č. 1, 19. 1., s. 16
Annotation: Autor informuje o otevření Lu Sünovy knihovny.
Article