By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 56-60
Annotation: Básně a krátké úvahy o literární tvorbě; připojena je autorova bibliografie a biografická poznámka.
Article
2
Published [B. m.] : [b. n.] [samizdat], [před 1989].
Annotation: Sborník básní dvou zástupců beat generation, L. Ferlinghettiho a A. Ginsberga, jimž předchází obsáhlý esej F. Pivanové přibližující vývoj...
Book
3
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 5, 1981, č. 1, 15. 5., s. [24]-[31]
Annotation: Portrét G. Corsa převzatý z jeho sbírky "Mokré moře" s ukázkou jeho básnické tvorby.
Article
4
In: B '90. -- R. 1990, srpen, s. 14
Annotation: Vzpomínka na minulou návštěvu A. G. v Praze.
Article
6
online
In: Co je [samizdat]. -- Č. 4, 1981, prosinec, s. [75-77]
Annotation: Medailon představující amerického písničkáře a básníka L. Cohena.
Article
7
In: [Poezie Beat Generation] [samizdat]. -- S. [8]-[18]
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka (s. [18]).
Book Chapter
8
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Úryvek úvahy nad básněmi Philipa Lamantii v "Touch of the Marvelous", které autor kladně hodnotí.
Article
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 157, 29. 9., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru k poctě básníka.
Article
10
In: Obeznámeni s nocí: noví američtí básníci [samizdat]. -- S. [1]-[8]
Annotation: Předmluva ke sborníku americké poezie dotýkající se zejména okrajového postavení antologií zahraniční poezie v českém literárním prostředí...
Book Chapter
11
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [112]-[118] (1-7)
Annotation: Portrét Boba Dylana s diskografií do r. 1981.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, leden/únor/březen, s. 26-27
Annotation: Medailon amerického básníka, o překladech jeho veršů do češtiny a o jeho pojetí tvorby. Doplněno citátem z básníkova díla.
Article
13
In: Dru [samizdat]. -- Roč. 2, 1972, č. 4, s. [9]
Annotation: Medailon amerického básníka R. Jefferse s úryvkem z jeho textu; na násl. straně otištěna Jeffersova báseň "Na skálu, která bude podpírat dům".
Article
14
In: Magazin SPUSA [samizdat]. -- Roč. 1, 1988, č. 1, 7. 3., s. [30]-[31]
Annotation: Básně ze sbírky oceněné Pulitzerovou cenou; s biografickou poznámkou o autorovi (s. [31]).
Article
15
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 26, 1980, č. 9, září, s. 7
Annotation: O okolnostech setkání W. S. se studenty Karlovy univerzity 30. 5., mj. o úloze: Rzounek Vítězslav.
Article
16
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 33-36
Annotation: Charakteristika americké moderní poezie vycházející z poetiky W. Whitmana.
Article
17
In: Výběr : pravidelný nepravidelník [samizdat]. -- Č. 1, [1986], s. 23-29
Annotation: Báseň; s datací San Francisco 1955-56, s předmluvou W. C. Williamse a s věnováním "pro Carla Solomona".
Article
18
In: Slovo [samizdat]. -- Č. 5, r. 1980, říjen, s. 28-32
Annotation: Próza přibližující zástupce americké beat generation.
Article
19
In: M. g. revue [samizdat]. -- Č. 2, [1989], s. [3]-[14]
Annotation: Básně; s připojenou poznámkou o poezii R. Brautigana v českých překladech a původu aktuálního překladu, báseň "Žiji ve dvacátém století"...
Article
20
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 13, 1987, s. 54-56
Annotation: Článek věnovaný básníku J. Brodskému u příležitosti jeho ocenění Nobelovou cenou za literaturu. Reflektovány jsou články v československém...
Article