By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"antické literatury" » "antické literatura"
1
In: Knihy novinky. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 11, 2001, č. 19, 21.- 27. 5., s. 9
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Baset M. Uhlířem.
Article
2
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 18, 2015, č. 1, s. 56-70
Annotation: Studie analyzuje diskusi o českém literárním klasicismu v časopise Listy filologické. Diskuse je založena na probíhajícím výzkumu diskurzivity...
Article
3
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 220-222
Annotation: Recenze španělské antologie myšlení o překladu.
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 52-78
Annotation: Studie si klade za cíl osvětlit charakter žánru označovaného jako "antický román" ve vztahu ke kategorii lidové či populární literatury; s...
Article
5
7
online
online
Webarchiv
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 6, 2008, č. 30, 7. 9.; č. 31, 9. 11.; roč. 7, 2009, č. 32, 11. 1.
Annotation: Básnická skladba; s datací léto (1995); s poznámkou, že se jedná o další pokračování filozoficko-básnické kontemplace světa, nyní ovlivněné...
Article
8
In: Hlas národa. -- R. 1898, č. 37, 6. 2., Příloha
Annotation: Ohlášeny dvě přednášky pořádané Královskou českou společností nauk: Jaroslav Goll bude přednášet o spise Františka Palackého "Würdigung...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie se zabývá básnickou tvorbou J. Hollého. Autorka se soustřeďuje na inspirace antickou poezii v díle slovenského básníka. Studii doplňují...
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 7, 10. 7., s. 20-21
Annotation: Soubor poznámek o nově vydaných knihách.
Article
11
by Vymětalová, Karla, 1957-
Published Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014.
Annotation: Věcně strukturovaná bibliografie česky a německy (ojediněle též latinsky) psaných článků klasických filologů publikovaných ve výročních...
Book
12
In: Jubilate et bibite : studie k antice a její recepci v evropské kultuře : ad honorem Jan Bažant. -- ISBN 978-80-7007-638-5. -- S. 233-249
Annotation: Studie se věnuje básnické skladbě J. Laciny napsané pod pseudonymem K. Malínský a nazvané "Lidiada" (1874), jež je parodií na Homérův epos...
Book Chapter
13
by Beard, Mary, 1955-
Published Praha : Argo, 2020.
Annotation: Soubor dvou přednášek o postavení žen v dnešní společnosti, v nichž autorka pátrá po kořenech společenského umlčování žen a potlačování...
Book
14
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 8, srpen, s. 504
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Justus et bonus : ad honorem Jiří Beneš : křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. -- ISBN 978-80-7007-630-9. -- S. 195-204
Annotation: Studie se zabývá učební pomůckou "Versiculi sententiosi", sbírkou básní antických autorů určených k výuce žáků druhé třídy latinské...
Book Chapter
16
In: Justus et bonus : ad honorem Jiří Beneš : křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. -- ISBN 978-80-7007-630-9. -- S. 103-131
Annotation: Studie podrobně sleduje historii dvou názvů zvířat vyskytujících se v Klaretově "Glosáři" ("neomon", tj. promyka, a "ydrus", tj. vodní had,...
Book Chapter
17
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 251-257
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 276.
Article
18
In: Justus et bonus : ad honorem Jiří Beneš : křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. -- ISBN 978-80-7007-630-9. -- S. 349-364
Annotation: Studie se zabývá místem klasické řečtiny a latiny v rakousko-uherském gymnaziálním školství 2. poloviny 19. století, reflexí její výuky...
Book Chapter
19
by Putna, Martin C., 1968-, Aulická, Anna
Published Praha : Academia, 2006.
Annotation: Soubor textů sledujících cestu za antikou v dílech autorů 18.-20. století (mj. D. Fernandeze, J. W. Goetha, F. Hölderlina, K. Kavafise, Stendhala,...
Book
20
In: Jubilate et bibite : studie k antice a její recepci v evropské kultuře : ad honorem Jan Bažant. -- ISBN 978-80-7007-638-5. -- S. 165-180
Annotation: Studie se zabývá třemi antickými spisy o souhvězdích (viz rozpis) a jejich recepcí ve středověké kultuře (kromě astronomických pojednání...
Book Chapter