By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše věda. -- ISSN 1803-800X. -- Roč. 27, 1950, č. 1/2, s. 16-24
Annotation: Recenze.
Article
2
Annotation: Popularizační brožura představující obrazově-textové databáze Filosofického ústavu AV ČR, které slouží k evidenci, popisu a zkoumání recepce...
Book
3
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 63, 2015, č. 6, s. 481-484
Annotation: Poznámka editorky (s. 481) k dosud nepublikované studii J. Krásy, která se zabývá antickými prameny iluminací k českému překladu Mandevillova...
Article