By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 506-507
Annotation: Od svitků až po voskové destičky.
Article
2
In: Věda a život. -- Roč. 9, 1943, s. 184-190
Annotation: O třech městech starověkého Středomoří: Aquileia, Salonae, Epidaurus.
Article
3
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 366-375
Annotation: U Římanů mělo slovo "humanitas" rozličné významy: lidská povaha, lidstvo, vzdělanost národa, osobní ušlechtilost, vzdělání (zvl. literární),...
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 80, 4. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o básnických dílech antiky.
Article
5
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 25-33
Annotation: O různých druzích antických hraček.
Article
6
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 201-204
Annotation: Reálie antického bydlení.
Article
7
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 253-254
Annotation: Rychlost dopravy ve starověku - antice.
Article
8
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 250-251
Annotation: O antických hygienických zařízeních.
Article
9
In: Věda a život. -- Roč. 9, 1943, s. 281-291
Annotation: O taneční "činnosti" starého Řecka a Říma. Tanec.
Article
10
In: Český časopis filologický. -- Roč. 1, 1942/1943, s. 172-173
Annotation: Nejrůznější zprávy o antických památkách.
Article
11
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 17, 8. 7.
Annotation: Úvodník o obsahu čísla a o problémech se sháněním autorů pro časopis.
Article
12
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 2, s. 48-59
Annotation: Esej.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 114, 17. 5., s. 20
Annotation: Poznámka o obnovení edice.
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 31, 1994, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie.
Article
15
In: Zprávy Jednoty klasických filologů. -- ISSN 0231-6455. -- Roč. 30/31, 1988/1989, č. 1/3, s. 141-142
Annotation: Výtah z přednášky JKF (27. 11. 1986).
Article
16
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 46, 1998, č. 4, srpen, s. 567-572
Annotation: Stať o překládání klasických filozofických textů u nás; v čísle věnovaném problematice překladu filozofie.
Article
17
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 10, prosinec, s. 15-25
Annotation: O moderním a antickém dramatu.
Article
18
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 494-495
Annotation: O způsobu sčítání lidu v antickém starověku. Census a jeho znovuobnovení v 17. a 18. století.
Article
19
In: Věda a život. -- Roč. 7, 1941, s. 15-23
Annotation: O sběratelství ve starověku.
Article
20
In: Věda a život. -- Roč. 9, 1943, s. 353-356
Annotation: "Stará řecká přírodní filosofie a přírodní věda byla svým povšechným rázem celostní. " Holismus v antické filosofii.
Article