By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"antropologie" » "antologie"
1
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 563-565
Annotation: O vlivu a působení člověka na přírodu - a naopak. Antropologie a geografie dohromady a zároveň.
Article
2
In: Sado-Maso [samizdat]. -- Č. 4, 1985, duben/květen, s. [83]-[96]
Annotation: Překlad kapitoly z knihy Teachings of Don Juan.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 2, s. 18-27
Annotation: Podle autorky je základem pohádek příběh o nabytí duše (a duší vládnoucí v pohádce je princezna), přičemž duše je širší než subjektivita...
Article
4
by Soukup, Václav, 1957-
Published Praha : Univerzita Karlova, 1994.
Annotation: Monografie, s kapitolami: Člověk a kultura jako předmět antropologického výzkumu, Základní oblasti výzkumu sociální a kulturní antropologie,...
Book
5
6
by Pokorný, Vít, 1974-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016.
Annotation: Monografie předkládá systematický výklad psychedelických zkušeností, odhaluje jejich význam v osobním životě, v životě společnosti a v kultuře;...
Book
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [5], květen, s. [2]-[16]
Annotation: Rozhovor.
Article
8
Published Praha : Brázda : Academia, 1946-.
Journal
9
Published Praha : V. Šimáček, 1892-.Praha : Jan Svátek.Praha : Nakladatelství Československé akademie věd.Praha : Brázda.Praha : Academia.Praha : Etnologický ústav AV ČR.
Journal
10
by Cassirer, Ernst, 1874-1945, Havelka, Miloš, 1944-
Published Praha : Oikoymenh, 1996.
Annotation: Studie, s autorskou předmluvou (s. 9-15), s úvodem Problém "filosofie mytologie" (s. 16-46) a s oddíly: Mýtus jako forma myšlení (Charakter a základní...
Book
11
In: Bibliotheca Strahoviensis. -- ISSN 1213-6514. -- Sv. 2, 1996, s. 198
Annotation: Poznámka k vydání výsledků antropologicko-lékařského výzkumu ostatků českých světců.
Article
12
13
14
by Budil, Ivo T., 1965-
Published Praha : Triton, 1995.
Annotation: S kapitolami Úvod do antropologie, Vývoj antropologie, Člověk, jazyk a společnost, Člověk, mýtus a náboženství; se soupisem vybrané literatury,...
Book
15
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 104, 2017, č. 2, s. 163-181
Annotation: Úvodník čísla, které je věnováno diskuzím v antropologii na téma ne/prolínání kultury a přírody v západním myšlení.
Article
16
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada romanistická (L). Études romanes de Brno. -- Roč. 44, 1995, sv. 25, č. 16, s. 7-16
Annotation: Studie k čtyřsvazkovému dílu Léviho-Strausse: Le Cru et le Cuit (1964); Du miel aux cendres (1967); L'Origine des manieres de table (1968); L'Homme...
Article
17
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 237-252
Annotation: Metodologická esej.
Article
18
19
In: Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských?. -- ISBN 978-80-7465-409-1. -- S. 143-154
Annotation: Studie věnující se filosofickým, zvláště pak antropologickým základům Komenského nápravného konceptu.
Book Chapter
20
by Boorstin, Daniel J. 1914-2004
Published Praha : Prostor : Knižní klub, 1996.
Annotation: Encyklopedický průvodce po dějinách duchovní i hmotné tvořivosti člověka, s životními portréty tvůrců celosvětového kulturního dědictví...
Book