By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"archeologie" » "archeologicke"
1
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 148-156
Annotation: O novém fenoménu při výzkumu zemského terénu: letecká archeologie. Doprovod fotografiemi.
Article
2
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 45, 1936, č. 1/2, leden/únor, s. 2-3
Annotation: Zpráva o schůzi ze dne 10. ledna 1936.
Article
3
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 57, 1948, s. 85
Annotation: O činnosti Komise v roce 1948.
Article
4
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 47-48
Annotation: O nordické rasové teorii a jejím vztahu k nálezu pravěké lebky postrádající neandrtálské rysy v Brně (1891). Rasismus.
Article
5
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 52-58
Annotation: "Hrob a pohřeb jsou archeologii vedle sídliště nejvděčnějším zdrojem materiálu a poučení. ".
Article
6
Published Brno : [Universita J. E. Purkyně], 1956-[1995].
Serial
8
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 365-371
Annotation: O moravské archeologii žárových hrobů. Pravěk.
Article
9
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 466-471
Annotation: O "pražské" keramice na Moravě - archeologické výkopy.
Article
10
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 191
Annotation: O archeologickém objevu v Hassuně v Iráku.
Article
11
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 379
Annotation: Archeologické nálezy a jejich uvedení na pohlednice.
Article
12
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 93-94
Annotation: Obětní kameny - viklany.
Article
13
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 189-190
Annotation: O náhodných nálezech starověkých předmětů.
Article
14
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 285-287
Annotation: Významnou kategorii archeologických nálezů tvoří t. zv. hromadné nálezy (depoty), obsahující v těsném uložení na témže místě více předmětů...
Article
15
In: Věda a život. -- Roč. 14, 1948, s. 193-198
Annotation: "Archeologicko-prehistorický přínos k filosofickému obrazu světa je neobyčejně kladný a bez této práce byl by filosofický obraz světa značně...
Article
16
Published Brno : Moravské zemské muzeum, 1947-1948.
Serial
17
Published Praha : Matice česká : Česká akademie věd a umění - Archeologická komise : Museum království Českého - Archaeologický sbor, 1854-1918
...archeologie...
Serial
18
In: Věda a život. -- Roč. 1, 1935, s. 3-8
Annotation: Potopa v klínopisné literatuře vykopávek.
Article
19
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 108-113
Annotation: O příspěvku archeologie k Rukopisům. RKZ.
Article
20
In: Věda a život. -- Roč. 11, 1945, s. 371-383
Annotation: Podrobně o celé oblasti Mezopotámie a archeologických lokalitách z hlediska kulturního.
Article