By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 4, duben, s. 367
Annotation: Informační glosa o ukládání divadelních dokumentů do Divadelního ústavu.
Article
2
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 18, 1985, s. [1]-2
Annotation: Krátká úvaha o konzervační funkci samizdatové literatury, jež má v budoucnosti posloužit k rekonstrukci dějin české literatury, a o možných...
Article
3
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 51, 2019, s. 264-267
Annotation: Vzpomínková stať o jednom z mimopražských pracovišť Literárního archivu Památníku národního písemnictví (archivní depozitáře se na zámku...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 186, 12. 8., s. 19
Annotation: Článek se věnuje projektu "Národní kronika", na němž spolupracuje Nadace Charty 77, Sensen (Senzační senioři) a Národní muzeum. Jedná se o...
Article
5
In: Robot 100 : sto rozumů. -- ISBN 978-80-7592-062-1. -- S. 292-294
Annotation: Příspěvek rozebírá tři motivy divadelní hry K. Čapka "R. U. R." (rozdíl mezi vědeckým přístupem Rossuma staršího a inženýrským přístupem...
Book Chapter
6
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 169-174
Annotation: Studie zkoumající způsob zápisu básní a jejich uchovávání a vztah našich básníků k digitálním technologiím. Zmíněni uvedení autoři,...
Article
7
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 7, 2018, s. 18-19
Annotation: Rozhovor se správcem Archivu Junáka a představitelem Skautské nadace Jaroslava Foglara, které připadla spisovatelova pozůstalost, o archivním zpracování...
Article