By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"archivní fondy" » "archivní fondu", "archivní bondy", "archivní fond"
1
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1996.
Annotation: Soupis fragmentu archivu; s úvodním komentářem (s. 1-2); s oddíly: Korespondence; Rukopisy (poezie; próza; články).
Book
2
In: Prager Rundschau. -- Roč. 6, 1936, č. 5, listopad, s. 391-394
Annotation: Ruské rukopisy a historické materiály v československých knihovnách a archivech.
Article
3
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Sv. 2, 1994, s. 175-195
Annotation: Přehledová stať, s kapitolkami: Rod Metternichů, Rodinný archiv Metternichů, Literatura o fondu a základní edice, Soupis rukopisů, Rukopisy v...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 394-395
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 4, prosinec, s. 242-248
Annotation: Fejeton o práci archiváře doplněný o seznam přírůstků za poslední sezóny.
Article
6
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 45, 2013, s. 325
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 7, 1959, č. 2, s. 359
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 6, 1956, č. 2/3, 8. 6., s. 36
Annotation: Anotace knihy.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 27, 26. 6., s. 7
Annotation: Rozhovor o rozhlasovém cyklu "I děti mají rády retro".
Article
10
11
In: Politik. -- Roč. 39, 1900, č. 262, 22. 9., s. 3
Annotation: V hostinci Jos. Dubrovského na Hradčanech uspořádán večer pana: Arbes Jakub za hojné účasti jeho ctitelů, s projevy pp. Vavřínka, Prčky a...
Article
12
13
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 48, 2016, s. 302-303
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 64, 2014, č. 3, s. 298-307
Annotation: Medailon J. Pejskara a popis 26 kartonů fondu, který je uložen v Národním archivu ČR na Chodovci.
Article
15
16
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 10, 1960, č. 1, s. 44-45
Annotation: Zpráva o přemístění fondů ve Slovenském národním muzeu.
Article
17
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 49, 2017, s. 256-257
Annotation: Zpráva.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 187-188
Annotation: Článek o významu soupisů, zejm. Průvodce po Ústředním archivu ministerstva vnitra (1952), pro literární historii.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 31, 1891, č. 3, 3. 1., Příloha, s. 1
Annotation: Sbírka pramenů městského práva království českého. Pořádá: Čelakovský Jaromír, nyní je přichystán 2. díl k vydávání má být zřízen...
Article
20
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 27, 2020, č. 1/2, s. 240-248
Annotation: Krátká studie připomínající výročí likvidace klášterních knihoven v 50. letech 20. století na základě analýzy archivního materiálu.
Article