By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Venkov. -- Roč. 6, 1911, č. 107, 7. 5., s. 7
Annotation: O jmenování sboru pro obor literární v Čechách na šest let.
Article
2
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 236-241
Annotation: O ochraně práv původce duševního díla. O vynálezu a ochranné známce. Obsah autorského práva. Co je chráněno. Co není chráněno. Práva spisovatele....
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 31, 23. 8., s. 1
Annotation: Informativní stať o legislativní změně v ochraně autorských práv v zemích Evropského společenství (od 1. července se ochranná lhůta prodlužuje...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 9, 2008, č. 6, červen, s. 10
Annotation: Anketní otázka pro H. Runčíkovou o autorských právech.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 9, 2008, č. 5, květen, s. 2-3
Annotation: Úvodník o absurditě některých opatření proti zneužití uměleckého díla.
Article
6
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 384, 3. 8., s. 7
Annotation: Jednáno bylo o ochraně autorů a autorském právu.
Article
7
In: Divadelní listy. -- Roč. 4, 1883, č. 18, 27. 6., s. 153-154
Annotation: Rady divadelním ochotníkům a cestujícím společnostem, aby hráli původní hry a dbali při tom práv autorů; výklad o provozovacím právu.
Article
8
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 9, 1900, č. 5, květen, s. 307-314
Annotation: Vyjádření "Vysokého c. k. ministerstva spravedlnosti!". Též o překladatelském právu.
Article
9
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 18, 1909, č. 8, listopad, s. 455-464
Annotation: I. Přehled posavadních snah a kroků opravných. II. Všeobecný směr a obsah žádoucí reformy. Předmět autorského práva. Poměr spoluautorský....
Article
10
In: České slovo. -- Roč. 19, 1927, č. 165, 12. 7., s. 6
Annotation: Spojené státy a autorské právo.
Article
11
In: Pražský denník. -- Roč. 2, 1867, č. 263, 23. 9., s. 2
Annotation: ...činí kroky k hájení autorských práv na provozování svých dramat, zejména venkovskými divadelními společnostmi. Dramatikové.
Article
12
In: Občan. -- Roč. 1, 1848, č. 3, 30. 9., s. 9-10
Annotation: O konstituční svobodě občanstvo jen mluví, ale neužívá práv z ní plynoucích. Prvním takovým právem je svoboda tisku, právo k spolčování...
Article
13
In: Lidové noviny. -- Roč. 39, 1931, č. 23, 14. 1., s. 3
Annotation: Autorské právo v Americe.
Article
14
In: České slovo. -- Roč. 20, 1928, č. 8, 10. 1., s. 4
Annotation: O debatním večeru k novelisaci zákona o autorském právu, který bude uspořádán v lednu 1928.
Article
15
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 20, 1911, č. 5, květen, s. 260
Annotation: O autorském právu rakouských autorů na anglické půdě. Zasláno České Akademii.
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 26, 2012, č. 1/2, jaro/léto, s. 18-21
Annotation: Článek o elektronických knihách v Česku, jejich prodeji, formátech e-knih a ochraně proti jejich kopírování.
Article
17
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [4/5], červenec/srpen, s. 7
Annotation: Fejeton o letním čtení, elektronických knihách a jejich nelegálním stahování.
Article
18
In: Divadelní listy. -- Roč. 4, 1883, č. 25, 5. 9., s. 209
Annotation: Pozvání na valné shromáždění dramatických spisovatelů, herců a ochotníků; budou projednávány divadelní poměry, postavení herců, provozovací...
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: O novém autorském zákonu.
Article
20
In: České slovo. -- Roč. 18, 1926, č. 198, 24. 8., s. 5
Annotation: O doplňovacím návrhu spisovatele Otakara Sury k zákonu o autorském právu.
Article