By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 2, únor, s. 7-8, 12
Annotation: Anketa pro J. Benešovou o autorském zákonu.
Article
3
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 35, 5. 9., s. 333-335; č. 36, 12. 9., s. 349-351
Annotation: Stať se věnuje podílu autora, jazykového poradce a nakladatele na končené podobě knihy. Rozebírá také právní hledisko.
Article
4
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 3, 2014, č. 1, s. 1
Annotation: Článek se zabývá tematikou autorství literárních a vzdělávacích textů v didaktické praxi. Autor nabízí řešení při rozlišování pojmů...
Article
5
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 64, 1981, č. 2, červen, s. 95-101
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 6, 2014, č. 3/4, s. 273-276
Annotation: Recenze monografie T. Jacka.
Article
7
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [2], 1947, č. 7, červenec, s. 336
Annotation: Poznámka se zabývá autorstvím básní ve výboru "Křik Koruny české". Autor připisuje dvě anonymní básně z "Křiku Koruny české" Josefu Horovi.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 4, 1949, č. 9, 4. 3., s. 4
Annotation: Glosa vysvětlující záměnu autorství básně ve sborníku „Lenin v českých básních“.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 3, 19
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 4, 1950/1951, č. 2, s. 67-70
Annotation: Studie se zabývá prózou Číšník a romány Der Bettler a Carlstein.
Article
11
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 2, 1948/1949, č. 1, s. 56
Annotation: Reakce na příspěvek M. Novotného Dva bibliografické příspěvky (Slovesná věda 2, 1948/1949, č. 1, s. 54-56).
Article
12
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 5. 11. 2012
Annotation: Článek o "Kronice tak řečeného Dalimila"; připojeny úryvky z knihy.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 144, 19. 6., s. 5
Annotation: Článek konfesního charakteru o vztahu autora a čtenáře.
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 29. 6. 2018
Annotation: Studie z níže uvedeného souboru; s úvodní poznámkou.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 62, 14. 3., s. 8
Annotation: O problému určení autorství časopisecky publikovaných Tylových próz, s uvedením několika jeho pseudonymů.
Article
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 10, 25. 12., s. 109-111
Annotation: Bartoš ve své stati dokazuje, že autorem "Výkladu Summae naturalium Alberta Vel." je Jan Hus.
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 1, s. 55-56
Annotation: Poznámky o dvou avizovaných dílech J. Řapíka, kterého autor ztotožňuje s F. X. Šaldou.
Article
18
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 19, 2015, s. 149-179
Annotation: Studie.
Article
19
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 44, 2014, s. 403-410
Annotation: Studie.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 9, září, s. 389-391
Annotation: Článek k 90. narozeninám P. Bezruče; zmiňuje mimo jiné otázku autorství Slezských písní.
Article