By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"básnické obrazy" » "básnické obraz", "básnické obrazovy"
1
...básnické obrazy...
In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka : přednášky z roku 1988 [a 1989]. -- R. 1990, s. 44-45
Annotation: Přednáška proslovená v KPČJ v roce 1988.
Article
2
...básnické obrazy...
In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka : přednášky z roku 1990-1991. -- R. 1993, s. 68-86
Annotation: Přednáška proslovená v KPČJ; otištěno též ve Sborníku KPČJ 1990, s. 44-55.
Article
3
...básnické obrazy...
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 7/8, říjen/listopad 1946, s. 211-215
Annotation: Stať.
Article
4
...básnické obrazy...
online
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na soubor veršů J. Zogaty "Údolí zvonu" zahrnující rozbor básníkovy poetiky.
Article
5
by Hrdlička, Josef, 1969-
Published Praha : Malvern, 2017.
...básnické obrazy...
Annotation: Kniha obsahuje kapitoly dotýkající se vztahu řeči poezie a světa (kosmu), kromě literatury obecně a děl cizojazyčných autorů se zabývá též...
Book