By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"besedy" » "beseda"
1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 40, 2. 10., s. 12
Annotation: O čtenářských besedách redaktorů a autorů Literárních novin.
Article
2
...besedy...
In: Pražské noviny. -- R. 1846, č. 41, 24. 5., s. 175
Annotation: Zpráva hovoří o svatováclavských besedách a zejména o besedě na Žofíně pořádané 19. 5., tedy o jedné z cyklu, který hodlá uspořádat...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 22, 1. 6., s. 8
Annotation: Komentář ke čtenářské besedě, kterou uspořádaly Literární noviny.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 9, 1953, č. 84, 9. 4., s. 4
Annotation: Článek o promítání filmu "Nad námi svítá" mezi havíři a následné čtenářské besedě o poselství filmu.
Article
5
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 39, 1989, č. 13, 23. 3., s. 12
Annotation: O besedách se spisovateli v Olomouci.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 3, březen, s. 49-50
Annotation: A. Lustig se vyjadřuje k otázce redakce Čtenáře, co mu dávají besedy se čtenáři.
Article
7
...besedy...
In: Květy : národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky. -- ISSN 1801-3007. -- Roč. 15, 1848, č. 1, 1. 1., s. 3-4
Annotation: České besedy pořádané v Žebráku a okolí.
Article
8
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 144, 14. 9., s. [1].
Annotation: Zpráva informuje o setkání redaktorů Večerní Prahy se čtenáři v závodech.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 15, 9. 4., s. 12
Annotation: Satirický fejeton.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 308, 28. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o literární besídce, kterou uspořádaly děti z Opavy.
Article
11
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 4, 1954, č. 44, 4. 11., s. 2
Annotation: Článek.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 24, 2. 2., s. 7
Annotation: Článek o besedě M. Majerové na Kladně.
Article
13
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 7, 1957, č. 5, 31. 1., s. 4
Annotation: Fejeton o besedách se spisovateli.
Article
14
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 14, 1874, č. 11, 4. 6., s. 96
Annotation: Hlasy ze Siona. Místo přílohy: Besedy evangelické bude zpráva o konventě.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 272, 14. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o čtenářských besedách se spisovateli v Okresní lidové knihovně ve Znojmě.
Article
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 99 (1256), 28. 4., s. 3
Annotation: Článek o besedách československých spisovatelů s pracujícími.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 27, 1. 2., s. 3
Annotation: Úvaha Karla Šiktance o spisovatelských besedách.
Article
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 154, 26. 9., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o setkání českých a zahraničních básníků.
Article
19
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 126 (1283), 1. 6., s. 3
Annotation: Článek o potřebě setkávání spisovatelů s pracujícími.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 6, 1954, č. 7, červenec, s. 202-203.
Annotation: Článek. "Krajská lidová knihovna spolu s krajským výborem ČSM v Českých Budějovicích si pozvaly so svého kraje spisovatele, aby s nimi občané...
Article