By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 14, 3. 4., s. 4
Annotation: Glosa k 50. výročí založení Spolku českých bibliofilů.
Article
3
In: Venkov. -- Roč. 30, 1935, č. 263, 12. 11., s. 6
Annotation: Referát o sjezdu bibliofilů v Praze, bibliofilských tiscích vydaných ke sjezdu a valné hromadě: Spolek českých bibliofilů.
Article
4
by Čejka, Josef, 1946-, Erhart, Gustav, 1951-
Published Praha : Spolek českých bibliofilů, 2016.
Annotation: Encyklopedický slovník bibliofilských termínů; obsahuje Úvod (s. 9) a seznam použité literatury (s. 186-190).
Book
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 2, s. 91-92
Annotation: Poznámka k otisku recenze J. Flaišmana na webu Institutu pro studium literatury (s. 91-92).
Article
6
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 11. 10. 2018
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 1, s. 2-3
Annotation: Poznámky F. Hynka k vydání pamětí B. B. Buchlovana týkající se ediční přípravy knihy a vztahu Spolku českých bibliofilů k B. B. Buchlovanovi.
Article
8