By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bibliofil. -- Roč. 8, 1931, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 231-234
Annotation: Referát o podzimní valné hromadě Svazu českých bibliofilů v Praze; při této příležitosti byly uspořádány též dvě výstavy a vydán sborník...
Article
2
In: Bibliofil. -- Roč. 3, 1925, č. 7/8, září/říjen, s. 202-203
Annotation: Informace o různých akcích: Moravské kolo spisovatelů, zejména ohlášení bibliofilské sbírky: Huť, krásné knihy Kola spisovatelů, která...
Article