By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 95
Annotation: Zpráva o metodice výzkumu knižních proveniencí Knihovny Národního muzea v Praze.
Article
2
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie příspěvků z oblasti knižní kultury vycházející k životnímu jubileu V. Procházkové; s Úvodem (s. 11-14), Seznamem pramenů...
Book
3
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 52, 2015, č. 2, s. 148-150
Annotation: Recenze katalogu výstavy Knihovna Václava z Rovného (23. 9.-23. 11. 2014, Státní hrad a zámek Český Krumlov).
Article