By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 1, s. 2-3
Annotation: Poznámky F. Hynka k vydání pamětí B. B. Buchlovana týkající se ediční přípravy knihy a vztahu Spolku českých bibliofilů k B. B. Buchlovanovi.
Article
2
In: Bibliofil. -- Roč. 3, 1925, č. 7/8, září/říjen, s. 202-203
Annotation: Informace o různých akcích: Moravské kolo spisovatelů, zejména ohlášení bibliofilské sbírky: Huť, krásné knihy Kola spisovatelů, která...
Article