By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 151, 1. 7., s. 14
Annotation: Vzpomínka na V. Suchánka, jehož autor požádal o obrázek do svého bibliofilského alba.
Article
22
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 197, 26. 8., s. 14
Annotation: Vzpomínka na T. Bímu, jehož autor požádal o obrázek do svého bibliofilského alba.
Article
23
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 3, listopad, s. 242
Annotation: Rozsáhlý medailon o J. P. Cerronim, jeho literárním sběratelství a literární pozůstalosti.
Article
24
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 65, 18. 3., s. 14
Annotation: Vzpomínka na J. Boudu, jehož autor požádal o obrázek do svého bibliofilského alba.
Article
25
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 41, 18. 2., s. 14
Annotation: Vzpomínka na A. Borna, jehož autor požádal o obrázek do svého bibliofilského alba.
Article
26
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 2, říjen, s. 225-226
Annotation: Úryvek z eseje J. Hanzala týkající se mecenášské a sběratelské práce, zejména na poli literárním, hraběte A. F. Šporka.
Article
27
by Čejka, Josef, 1946-, Erhart, Gustav, 1951-
Published Praha : Spolek českých bibliofilů, 2016.
Annotation: Encyklopedický slovník bibliofilských termínů; obsahuje Úvod (s. 9) a seznam použité literatury (s. 186-190).
Book
28
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 185, 12. 8., s. 14
Annotation: Vzpomínka na I. Svobodu, jehož autor požádal o obrázek do svého bibliofilského alba.
Article
29
In: Bibliofil. -- Roč. 8, 1931, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 231-234
Annotation: Referát o podzimní valné hromadě Svazu českých bibliofilů v Praze; při této příležitosti byly uspořádány též dvě výstavy a vydán sborník...
Article
30
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2015, č. 1, jaro/léto, s. 28-31
Annotation: Článek o B. B. Buchlovanovi, o jeho literární, knihovnické i pedagogické činnosti.
Article
31
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 1, s. 51-[52]
Annotation: Nekrology.
Article
32
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 45
Annotation: Zpráva o vydání příležitostných tisků k literárním večerům.
Article
33
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 2, s. 91-92
Annotation: Poznámka k otisku recenze J. Flaišmana na webu Institutu pro studium literatury (s. 91-92).
Article
34
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 95
Annotation: Zpráva o metodice výzkumu knižních proveniencí Knihovny Národního muzea v Praze.
Article
35
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie příspěvků z oblasti knižní kultury vycházející k životnímu jubileu V. Procházkové; s Úvodem (s. 11-14), Seznamem pramenů...
Book
36
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 11. 10. 2018
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 103-104
Annotation: Recenze na "Slovník bibliofilů".
Article
38
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 1, s. 2-3
Annotation: Poznámky F. Hynka k vydání pamětí B. B. Buchlovana týkající se ediční přípravy knihy a vztahu Spolku českých bibliofilů k B. B. Buchlovanovi.
Article
39
40
In: Bibliofil. -- Roč. 3, 1925, č. 7/8, září/říjen, s. 202-203
Annotation: Informace o různých akcích: Moravské kolo spisovatelů, zejména ohlášení bibliofilské sbírky: Huť, krásné knihy Kola spisovatelů, která...
Article