By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 324-332
Annotation: Studie se zabývá metodologickými problémy v přípravných pracích na slovníku chystaném v ÚČL.
Article
2
online
In: Knižnica [online]. -- ISSN 1336-0965. -- Roč. 21, 2020, č. 3, s. 31-36
Annotation: Článek představující databáze České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a zaměřující se na zpracování bibliografických...
Article
3
by Malínek, Vojtěch, 1982-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020.
Annotation: Monografie vycházející z tradice České literární bibliografie předkládá obecná metodologická východiska zpracování oborových analytických...
Book
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 759-763
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 786.
Article
6
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 29, 2017, č. 2, s. 154-161
Annotation: Soubor anotací, mj. publikace "České oborové bibliografie" a výboru Kodíčkových "Kritických statí".
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article