By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"bibliografie" » "bibliograficke"
1
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 1, 20. 3., s. 53-64
Annotation: Článek je shrnutím a výčtem publikací na dané téma doma i ve světě. Jsou zmíněny i bibliografie literární tvorby.
Article
2
In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč. 13, 2002, č. 3, s. 191-195
Annotation: Studie o záměru vytvořit národní bibliografii, o tvorbě retrospektivních registrů, speciálních bibliografií a o uplatňování vědeckých principů...
Article
3
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 46, 2004, č. 4, s. 37
Annotation: Glosa k předání 300 svazků české literatury do fondu Vídeňské knihovny.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 126, 2003, č. 3/4, s. 294-296
Annotation: Přehled databází včetně bibliografických.
Article
5
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 17-28
Annotation: Stať o vzniku uvedených částí knihopisu.
Article
6
by Hýbl, František, 1941-
Published Přerov : Vlastivědný ústav, 1977.
Annotation: Soupis s oddíly Výroční zprávy pocházející z měst ČSSR a Výroční zprávy pocházející ze zahraničí; s rejstříkem měst.
Book
7
Published České Budějovice : Státní vědecká knihovna, 1978
Annotation: Přehled uvádějící i kulturní osobnosti; s rejstříky.
Book
8
Published Olomouc : Vzorná okresní knihovna, 1972
Annotation: Chronologicky řazený přehled.
Book
9
Published Olomouc : Vzorná okresní knihovna, 1972
Annotation: Chronologicky řazený přehled.
Book
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 53, 1973, č. 26, 31. 1., s. 5
Annotation: O zpožděném vydávání BK.
Article
12
14
by Mouchová, Stanislava, 1921-
Published Praha : Státní knihovna ČSSR - Národní knihovna, 1965
Annotation: Bibliografie.
Book
15
Published Praha : Státní knihovna ČSSR, 1964
Annotation: Přehled.
Book
16
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 1, 1963, č. 4, s. 246-248
Annotation: Informativní přehled.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 21, 1969, č. 6, červen, s. 202-203
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Archivní zprávy ČSAV. -- ISSN 0323-1313. -- R. 1978, č. 10, s. 89-92
Annotation: Recenze soupisu obsahujícího též bohemika.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 29, 1977, č. 8/9, srpen/září, s. 298-300
Annotation: Teoreticko-historický přehled s výsledky vlastního výzkumu.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 28, 1976, č. 3, březen, s. 87-89
Annotation: O zkušenostech náchodské knihovny s regionální bibliografií.
Article