By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"biografie" » "bibliografie"
1
Published Praha : Národní muzeum :, 1956-2016.Praha : Orbis.Praha : Panorama.Praha : Pierot.Praha : Artemis.Praha : Národní muzeum.
...biografie...
online archiv titulu
Journal
2
In: Archiv für slavische Philologie. -- Roč. 1, 1876, s. 465-607
Annotation: Z české bibliografie, s. 551 - starší čeští spisovatelé, též: Dodatky a opravy k biografiím starších českých spisovatelů a k starší české...
Article
3
In: Venkov. -- Roč. 6, 1911, č. 265, 9. 11., s. 9
Annotation: Kritický názor na životopisy slavných mužů všeobecně.
Article
4
In: Waage für Freiheit, Recht und Wahrheit. -- R. 1850, č. 51, 28. 2., s. 307
Annotation: Redakce: Anzeigers böhmischer Literatur požádala 389 českých spisovatelů o zaslání krátkých životopisů.
Article
5
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 338, 8. 12., s. 13
Annotation: O důležitosti osobní korespondence pro biografickou práci o literárně sledovaných osobnostech.
Article
6
In: Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. -- Sv. 5, 1814/1817, 1818, s. 1-59
Annotation: Viz pokračování v druhém sešitu v 6. svazku a v třetím sešitě v prvním svazku nové řady Abhandlungen.
Article
7
8
In: Česká včela. -- Roč. 5, 1880, č. 16, 25. 8., s. 280
Annotation: Informace o připravovaném 2. vydání 1. dílu Slavína, sbírky životopisů předních mužů československých.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 13.-19. 1., s. 2
Annotation: O podobně zaměřených edicích biografií.
Article
10
by Marečková, Marie, 1942-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004.
Annotation: S Úvodem (s. 5) a s oddíly: Rodopis, Příbuzenství, Písmo, Rodopisný výzkum, Archivy; s přílohami (s. 121-179), s výběrovou bibliografií.
Book
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 267, 13. 11., příl. Salon, č. 594, s. 2
Annotation: Glosa o dvou dokončených projektech ÚČL AV ČR a o medailonech, které od 6. 9. 2001 vycházejí v Salonu (příloha Práva) pod názvem Literární...
Article
12
by Petrů, Eduard, 1928-2006
Published Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1963
Annotation: Soupis s oddíly 1. Historické osobnosti a politikové od starověku do kapitalismu, 2. Bojovníci za socialismus, 3. Vědečtí pracovníci v oboru společenských...
Book
13
In: Národní listy. -- Roč. 24, 1884, č. 357, 27. 12., s. 2
Annotation: Sbírka životopisů, autografů a podobizen českých vynikajících mužů, 1. a 2. svazek, Bartl František.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, prosinec, s. 7
Annotation: Ukázka ze stejnojmenné knihy I. Klímy (Praha : Československý spisovatel, 1961).
Article
15
In: Naše zprávy. -- Roč. 2, 1940, č. 51, 26. 6., s. 3
Annotation: Citát z památníku: Věčný Mácha, který vydal Čin v Praze, o Máchově pražském bytě.
Article
16
by Binar, Ivan, 1942-
Published Praha : [s. n.], 1997
Annotation: Autobiografický esej na téma česká identita; s biograficko-bibliografickou poznámkou o I. B. (s. 2); vydáno jako příloha časopisu Tvar 8, 1997,...
Book
17
Published Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1973.
Annotation: Bibliografie.
Book
18
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 15-18
Annotation: Rozhovor k tématu. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorce.
Article
19
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 13, 2003, č. 147, 25. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 9, Recenzní příloha, s. 15-16
Annotation: Recenze.
Article