By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Článek k 50. narozeninám bohemisty Jiřího Hallera.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [46], 2014, č. 5, 28. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Jazyk - literatura - metodika. -- Sv. 52, 1989, s. 201-214
Annotation: Komentované výsledky výzkumu prováděného v zimním semestru školního roku 1986/87 v 1. a 4. ročníku posluchačů oboru český jazyk a literatura...
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 70, 1946, č. 1, s. 55-58
Annotation: Nekrolog Vojtěcha Jiráta, který zemřel 7. 5. 1945 v Praze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 16, 19. 1., příl. Orientace, s. vi
Annotation: Rozhovor. X. Galmiche vystoupil v Praze na vzpomínkovém večeru na J. Vladislava.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 210, 8. 9., s. 19
Annotation: O programu týdenního pobytu, organizovaného Obcí spisovatelů.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 215, 14. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Glosa o překládání děl současných českých autorů u příležitosti každoročního pražského setkání zahraničních bohemistů.
Article
8
9
by Večerka, Radoslav, 1928-2017
Published Brno : Masarykova univerzita, 2013.
Annotation: Soubor medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů příbuzných; - s Předmluvou (s. 5-7).
Book
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1114-1121
Annotation: Medailon bohemisty Františka Trávníčka u příležitosti jeho 65. narozenin.
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 1, s. 3
Annotation: Oznámení o úmrtí E. Lotka dne 9. 12. 2011.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 141, 18. 6., s. 12
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 1, leden, s. 35
Annotation: Zpráva o studijním pobytu docenta bohemistiky Varšavské univerzity A. Sieczkovskéhov Praze, Olomouci a Brně.
Article
15
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 4, červen 2013, s. 114-115
Annotation: Životopisný portrét M. Vondráčka u příležitosti jeho 50. narozenin (*10. 4. 1963 ve Vysokém Mýtě). Připojen "Soupis prací PaedDr. a PhDr....
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 172, 25. 7., s. C9
iDnes.cz [online]. -- 24. 7. 2003
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 71, 1988, č. 4, září, s. 214-215
Annotation: Medailón k 75. narozeninám Z. Tyla.
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 79, 2010, č. 3/4, s. 472-475
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 119-120
Annotation: Článek k 75. narozeninám O. Uličného.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 39-42
Annotation: Nekrolog F. Daneše (23. 7. 1919 - 18. 3. 2015).
Article