By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 3, s. 182-192
Annotation: Článek je komentovaným přehledem bohemistických publikací.
Article
2
Published Brno : Masarykova univerzita, [1968?]-.
Journal
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 205, 1. 9., příl. Salon, č. 987, s. 4
Salon. -- 5. 9. 2016
Annotation: Fejeton o bohemistice.
Article
4
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 38, 18. 9., s. 13
Annotation: Rozhovor s organizátorem olomouckého semináře pro zahraniční bohemisty.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 20, prosinec, s. 12-14
Annotation: Referát z bohemistického semináře.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 209, 7. 9., s. 20
Annotation: Referát o programu akce připravované Obcí spisovatelů.
Article
7
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Roč. 32, 1997/1998, s. 137-146
Annotation: Popis česky a latinsky psaného rukopisu z počátku 17. století.
Article
8
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 1, 2012, č. 1, s. 1
Annotation: Článek se věnuje univerzitním bohemistickým pracovištím v Polsku.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 135, 10. 6., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 23, s. 12
Annotation: 1. Kongres světové literárněvědné bohemistiky, Praha, 27. 6.-1. 7.; zpráva.
Article
10
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 16, 2005/2006, č. 4, s. 143-144
Annotation: Profil studentského bohemistického časopisu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 15, 21. 9., s. 3
Annotation: Rozhovor s tajemnicí Obce spisovatelů o letošním semináři pro zahraniční bohemisty.
Article
12
by Voisine-Jechová, Hana, 1927-2020
Published Paris : Fayard, 2001
Annotation: S autorčinou předmluvou Avant-propos (s. 7-10) a s částmi: A l'aube de la Boheme spirituelle et esthétique (s. 11-84, s oddíly: Christianisation,...
Book
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 209, 6. 9., s. 7
Annotation: Zpráva (koná se 6.-8. 9. v Liblicích).
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 215, 13. 9., s. 7
Annotation: Referát o semináři bohemistů (září, Liblice).
Article
15
In: Obrys. -- Roč. 10, 1990, č. 4, prosinec, s. 21
Annotation: Referát.
Article
16
In: Zprávy z Obce spisovatelů. -- Roč. 1, 1990, č. 1, říjen, s. 9-10
Annotation: O semináři konaném 10.-15. 9. na Dobříši.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 6, s. 563-565
Annotation: O souboru studií maďarských bohemistů, který pod tímto názvem uveřejnil budapešťský literární časopis Tiszatáj v 7. čísle ročníku 1983.
Article
18
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 48, 1987, č. 3, červen, s. 250-253
Annotation: Praha a Dobříš, 17.-25. 8. 1986.
Article
19
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 9, listopad, s. 141-142
Annotation: Přehled činnosti tamních bohemistů Literárněvědného ústavu AV USSR; s výňatky z rozhovoru s několika pracovníky ústavu.
Article