By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"brak" » "rak"
1
...brak...
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 11, 13. 1., s. 1
Annotation: Úvodník. Rodokaps.
Article
2
...brak...
In: Lidové noviny. -- Roč. 50, 1942, č. 222, 2. 5., Příloha, s. 2
Annotation: O braku.
Article
3
...brak...
In: Naše doba. -- Roč. 47, 1939/1940, č. 6, březen 1940, s. 383-384
Annotation: Proti šíření brakové literatury.
Article
4
...brak...
In: Telegraf. -- R. 1930, č. 91, 19. 4., s. 2
Annotation: O trestním stíhání některých trafikantů, kteří prodávají bez oprávnění brakovou literaturu, na níž nejsou známá ani jména autorů, ani...
Article
5
...brak...
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 89, 29. 3., odpolední vydání, s. 6
Annotation: Causerie o trvalých dojmech, které v nás zanechávají kýče.
Article
6
...brak...
In: Pražský denník. -- Roč. 14, 1879, č. 183, 10. 8., příl. Besídka pro zábavu a poučení, č. 32, s. 1-2
Annotation: Proti brakové literatuře a tzv. krvavým románům.
Article
7
...brak...
In: Zprávy apoštolátu tisku. -- Roč. 1, 1884, č. 3, s. 41-42
Annotation: O literárním braku z hlediska katolického nazírání a o jeho vlivu na mládež.
Article
8
...brak...
In: Čas. -- Roč. 22, 1908, č. 257, 17. 9., s. 6
Annotation: O brakové divadelní hře Záhadná matka, kterou uvedlo Pištěkovo divadlo.
Article
9
...brak...
In: Lidové noviny. -- Roč. 47, 1939, č. 603, 1. 12., s. 6
Annotation: O různých literárně bezcenných pamětech sportovců, které jsou v poslední době vydávány.
Article
10
...brak...
In: Čin. -- Roč. 5, 1933, č. 12, 28. 9., s. 287-288
Annotation: O nízké úrovni současného filmu.
Article
11
...brak...
In: Čas. -- Roč. 15, 1901, č. 185, 7. 7., s. 5
Annotation: O nové frašce Praha nade vše, jejíž autor není uveden; hra se vyznačuje hrubostí a je velmi nepříznivě posouzena.
Article
12
...brak...
In: Urbánkův věstník bibliografický. -- Roč. 2, 1881, č. 2, 12. 3, s. 29-30; č. 3, 12. 4., s. 53-54
Annotation: Otištěno z Časopisu katol. duchovenstva 1881 č. 2, s. 122-127. Proti literatuře "krvavé".
Article
13
...brak...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 116-120
Annotation: Obecná úvaha o brakové literatuře.
Article
14
...brak...
In: Česká osvěta. -- Roč. 8, 1912, č. 1, leden, s. 4-13; č. 2, únor, s. 36-43
Article
15
...brak...
In: Dělnická osvěta. -- Roč. 5, 1919/1920, č. 7, 15. 9. 1919, s. 1-2; č. 8, 15. 10. 1919, s. 3-4
Annotation: Proti literárnímu braku a pro četbu dobrých knih; s výčtem jmen dobrých autorů.
Article
16
...brak...
In: Zlatá Praha. -- Roč. 31, 1913/1914, č. 27, 17. 4. 1914, s. 322
Annotation: Proti braku.
Article
17
...brak...
In: Máj. -- Roč. 10, 1911/1912, č. 11, 8. 12. 1911, s. 137-140; č. 12, 15. 12. 1911, s. 150-152
Annotation: O dobrou četbu.
Article
18
...brak...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 32, 1980, č. 3, březen, s. 77-81
Annotation: Rozhovor týkající se též jednotlivých žánrů, zvláště tzv. literatury pokleslé.
Article
19
...brak...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 36, 5. 9., s. 17
Annotation: O braku na knižním trhu.
Article
20
...brak...
In: České slovo. -- Roč. 19, 1927, č. 97, 23. 4., s. 6
Annotation: K jednání o chystaném zákonu o literárním braku.
Article