By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 297, 29. 12., s. 6
Annotation: Článek o brakové literatuře.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 25, 30. 1., s. 5
Annotation: Článek o diskusi pořádaném Klubem čtenářů Ústřední knihovny o brakové literatuře.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 27, 1. 2., s. 5
Annotation: Článek k otázce brakové literatury, která se jako téma dostala i do parlamentu.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 290, 9. 12., s. 5
Annotation: Sloupek o literatuře nazývané triviální, masovou či konzumní, brakem, kýčem ap.
Article
5
In: Národní listy. -- Roč. 51, 1911, č. 236, 27. 8., s. 9
Annotation: Rozbor problému "nemravné" literatury. Erotika.
Article
6
In: Český týdeník. -- ISSN 1211-0302. -- Roč. 1, 1995, č. 57, 18.-20. 7., s. 18
Annotation: Úvaha o masmediích a braku.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 297, 29. 12., s. 6
Annotation: Článek o neblahém vlivu brakové literatury na mládež.
Article
8
In: Zvon. -- Roč. 22, 1921/1922, č. 49, 24. 8. 1922, s. 687
Annotation: K chystaným zákrokům proti výše uvedené literatuře ministerstvem školství a nár. osvěty. Pisatel souhlasí s kroky proti ní.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 271, 24. 11., s. 4
Annotation: Článek.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 10, s. 339
Annotation: K polemice o brakové literatuře v knihovnách.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 13, 7. 4., s. 1
Annotation: Úvaha nad vztahem autor - čtenář; též o působení a funkci tzv. pokleslé literatury.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 6, s. 196-197
Annotation: Úvaha o tom, zda se veřejné knihovny mají podřizovat zájmu čtenářů o brakovou literaturu.
Article
13
online
In: Čítárny [online]. -- 13. 7. 2014
Annotation: Rozhovor s I. Fenclem o brakové literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 10, 1999, č. 31, 26. 7.-1. 8., s. 9-11
Annotation: Esej o tzv. "oddechové četbě".
Article
15
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 7 (52), 1945, č. 4, 26. 1., s. 16
Annotation: Krátká stať s potěšením konstatuje, že kvůli šetření papírem ustalo vydávání brakové literatury. Navazuje podobně laděná poznámka redakce.
Article
16
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 2, 1965, č. 12, 27. 12., s. 494
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 7, 1. 9., s. 543
Annotation: O cestách šíření brakové literatury.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 11, 1966, č. 3, březen, s. 89
Annotation: O pokleslých literárních žánrech, zejména o indiánkách.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 30, 27. 9., s. 2
Annotation: K současnému vydávání oddechové četby.
Article
20
In: Lidová kultura. -- ISSN 2336-8519. -- Roč. 1, 1945, č. 23, 31. 10., s. 1
Annotation: Článek rozebírá příčiny vydávání nekvalitní literatury v současnosti.
Article