By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 45, 2012, č. 8, s. 12-13
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny ředitele správy KRNAP za zásluhy o rozvoj krkonošské oblasti.
Article
2
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 123, 1954, č. 2, s. 184-185
Annotation: Seznam oceněných muzejních pracovníků, stručně uvedeno, zač ocenění dostali.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Referát o slavnostním udílení v Domě umělců 10. 5. 1953.
Article
4
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 42, 1933, č. 4/6, duben/červen, s. 48
Annotation: Udělení cen ze šesti fondů. Ceny.
Article
5
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 42, 1933, č. 7/9, říjen/prosinec, s. 88
Annotation: Ceny pěti fondů byly uděleny...
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 12, 18.-24. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 100, 29. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti ocenění P. Pokorného prémií Donatio Universitatis Carolinae.
Article
8
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 45, 7. 11., s. 5
Annotation: Úvaha o titulu "národní umělec".
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 70, 12. 3., s. 5
Annotation: Krátká zpráva informuje o udělení cen Svazu československých spisovatelů.
Article
10
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 40, 2. 10., s. 5
Annotation: Úvaha o titulu Národní umělec.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Poznámka o autorovi, kterému byl udělen titul zasloužilý umělec.
Article
13
In: Věstník České akademie věd a umění. -- ISSN 1802-5765. -- Roč. 59, 1950, č. 1, leden/únor, s. 14-15; č. 6, listopad/prosinec, s. 146-147
Annotation: Zpráva o udělení cen, odměn a podpor. Finanční příspěvky uděleny řadě čes. spisovatelů.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 142, 19. 6., s. 8
Annotation: Glosa o P. Pithartovi a jeho knihách u příležitosti ocenění mezinárodní cenou svatého Vojtěcha.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 194, 20. 8., s. 20
Annotation: Zpráva o udělení ceny Waldviertelské akademie za dlouhodobé zasazování se o rakousko-českou spolupráci.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 22, 3. 6., s. 9
Annotation: O psaní románu, za který získala státní cenu druhého stupně.
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 23, 10. 6., s. 9
Annotation: Článek o návštěvách mezi horníky při čerpání podnětů k povídkám, které byly oceněny státní cenou druhého stupně.
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 30-31
Annotation: Děkovné proslovy oceněných.
Article
19
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 134, 10. 6., s. 13
Annotation: Zpráva o udělení literárních cen za rok 1998.
Article
20
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 35, 1987, č. 22, 3. 11., s. 6-7
Annotation: Cena Víta Nejedlého; o jejich udělení za rok 1987.
Article