By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 1, 1947/1948, č. 2, s. 122-123
Annotation: Glosa o Koniášově indexu a jeho historii.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [5], květen, s. 67-80
Annotation: Komentář, datován "duben 1988", k cenzuře veřejné produkce, především literární, v Československu 50. až 80. let a osobní zážitky se zahraniční...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 16, 9. 4., s. 8
Annotation: Článek o cenzuře v 2. pol 20. století v Československu. Autorka se nejvíce soustředí na cenzuru v Československém rozhlase. Tématu bude věnován...
Article
4
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 3, 1985, s. [1]-2
Annotation: Glosa k jednomu číslu humoristického časopisu Dikobraz z počátku ledna 1985 - ačkoli jde o oficiální satirický a humoristický časopis vydávaný...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 1, s. 26-29
Annotation: Článek o historii cenzury u nás, především pak o osobnostech K. H. Seibta a J. N. Zimmermanna.
Article
6
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1981, s. 65-75
Annotation: Rozhovor o historické mystifikaci, jíž se dopustil A. Jirásek v románu "Temno", o společenských poměrech v různých civilizacích, o literatuře...
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1983, č. 1, září, s. 44-46
Annotation: Úryvek monografie týkající se zejména G. van Swietena, osobního lékaře Marie Terezie, prefekta c. k. Dvorní knihovny a předsedy dvorní cenzurní...
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 20, 1986, s. [1]
Annotation: Poznámka ke kariérnímu "sestupu" V. Diviše odsunutého z pozice náměstka generálního ředitele Československé televize na pozici děkana žurnalistické...
Article
10
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- Roč. 30, 1989, č. 5, květen, s. 36-37
Annotation: O cenzurním řízení vedeném J. N. V. Zimmermannem proti K. H. Máchovi.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 1, 18. 1., s. 40
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
12
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 4, s. 106-109
Annotation: Článek o změně výzkumných paradigmat v oboru literární cenzury.
Article
13
In: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. -- Roč. 7, 1931, s. 512-513
Annotation: Krejčí Karel, Poláci v Čechách po pádu povstání listopadového. Studie. Slovanský přehled 23, 1931, 264-277,346-356,420-436. Společensko-třídní...
Article
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 3, 1952, č. 1, leden, s. 82-89
Annotation: Studie o zákazech a cenzurních zásazích do divadelních her J. K. Tyla ze strany rakouských úřadů.
Article