By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"cestopisy" » "casopisy"
1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 11, 14. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha nad dopisem neznámého inženýra z Brna, který kritisuje přemíru fejetonů o cizině ve Svobodných novinách.
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, červenec/srpen/září, s. 15-17
Annotation: Autorská poznámka k cestopisné knize Zde jsou lvi (Praha : Československý spisovatel, 1964).
Article
3
In: Dým [samizdat]. -- Č. 8, 1976, podzim, s. [10-11]
Annotation: Ukázka povídky.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 219, 18. 9., s. 5
Annotation: Cestopisná próza.
Article
5
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 27. 1. 2010
Annotation: Rozhovor s cestovatelem a autorem cestopisů.
Article
6
In: Prager Presse. -- Roč. 10, 1930, č. 307, 9. 11., odpolední vydání, příl. Dichtung und Welt, č. 45, s. 1-3
Annotation: Cestopisné črty ze studijní cesty po západních oblastech Jugoslavie; úvahy národopisné a kulturně-politické.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 75, 21. 8., s. 3
Annotation: O časopise.
Article
8
In: Besedy lidu. -- Roč. 10, 1901/1902, č. 31, 24. 5. 1902, s. 371
Annotation: Cesta do zemí australských. Cestopis. Sešitové vydání.
Article
9
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [1], 2015, č. [5], květen, s. 60-66
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 132, 8. 6., s. 1-2
Annotation: Fejeton o rozhledu z Hory Olivetské v Jeruzalémě.
Article
11
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 25, 2015, č. 2, 18. 6., s. 42-45
Annotation: Článek se věnuje cestopisné literatuře.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 204, 24. 8., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 234, 28. 9., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 193, 11. 8., s. 3
Annotation: Úryvek z knihy J. Marka Desatero skořicových květů.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 285, 29. 11., s. 4
Annotation: Úryvek z knihy cestopisných próz.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 118, 20. 5., s. 4
Annotation: Úryvek z knihy J. Glazarové Leningrad.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 39, 27. 9., s. 4-5
Annotation: Rozhovor především o cestopisech E. Kriseové; s připojenou biografickou poznámkou o autorce. (s. 5).
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 6, červen, s. 180-181
Annotation: Fejeton o dětských otázkách a psaní cestopisů.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 283, 1. 12., s. 3
Annotation: Reportáž.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 22. 9., s. 3
Annotation: O mezinárodním literárněhistorickém sympoziu Cesty a cestování v životě společnosti, pořádaném katedrou bohemistiky pedagogické fakulty Univerzity...
Article