By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Budižkněčemu. -- ISBN 978-80-7258-727-8. -- S. 17-22
Annotation: Komentář textu se zabývá celoživotní prací autora.
Book Chapter
2
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 1, s. 48-51
Annotation: Recenze antologie z oblasti německé divadelní a taneční vědy.
Article
3
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 138. sezona 2020/2021, č. 7, březen 2021, s. 30
Annotation: Rozhovor s choreografem M. Rambou o divadelní inscenaci R. Vizváryho "Zázrak (s)tvoření", již uvádí Laterna magika.
Article
4
In: Budižkněčemu. -- ISBN 978-80-7258-727-8. -- S. 9-14
Annotation: Předmluva mísí vzpomínky na autora s poznámkami k překladu.
Book Chapter
5
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2016, č. 122, září, s. 4
Annotation: Referát o taneční adaptaci románu K. Čapka.
Article
6
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 138. sezona 2020/2021, č. 1, září 2020, s. 37
Annotation: Komentář k baletu "Kafka: Proces" podle románu F. Kafky. Choreografii vytvořil M. Bigonzetti.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 26, 2015, č. 3, s. 5-26
Annotation: Studie o spolupráci choreografky J. Kröschlové s níže uvedenými režiséry; připojena bio-bibliografická poznámka L. Petiškové (s. 25) a soupis...
Article