By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"cirkusy" » "cirkus"
1
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 21, 2012, č. 4, 17. 12., Literární a výtvarná příl., s. III
Annotation: Rozhovor o básníkově nové knize a práci v cirkuse.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 27, 5. 7., s. 2
Annotation: Glosa k nedostatečné odborné literatuře na cirkusové téma, zmiňující mj. francouzsky vydanou publikaci Jana Brabce.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 1, 15. 1., s. 16
Annotation: Rozhovor s J.Dusilem, mj. o jeho románu z cirkusového prostředí.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Masarykův lid. -- Roč. 11, 2005, č. 3, říjen, s. 34
Annotation: Poznámka k otištěnému faksimile dosud nepublikovaného dopisu E. Basse z 20. 12. 1941 artistovi L. Miserovi do Berlína (týkal se románu Cirkus Humberto).
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 22. 10., s. [25]
Annotation: Článek o rozhlasové hře "Cirkus Kontinent" (1960).
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 19, 10. 11., s. 6
Annotation: Referát.
Article
9
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 30. 4. 2020
Annotation: Komentář R. Nováka k situaci cirkusu v době koronavirové krize odkazující k videorozhovoru.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 39, 18. 9., s. 7
Annotation: Referát na třináctidílný cyklus "Jak jsem potkal cirkus", jehož autorem je O. Suchý.
Article
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 1. 2021
Annotation: Fotoreportáž akce "Oživené výlohy", iniciovanou umělci, kteří nemohou z důvodu protikoronavirových opatření provozovat svou činnost.
Article
12
by Teige, Karel, 1900-1951
Published Praha : Akropolis, 2004.
Annotation: S kapitolami: Svět, který se směje (s. 7-30); Hyperdada (s. 31-50); S clowny a komedianty (s. 51-89); s autorovým Doslovem (s. 90-91).
Book
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 20, 24. 11., s. 14
Annotation: Článek o novém pražském prostoru pro nové umění Jatka78; připojen je i rozhovor s manažerem Jatek78 Š. Kubištou.
Article
14
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 23. 3. 2021
Annotation: Fotogalerie ilustrující projekt členů Cirku La Putyka, kteří každý strávili na jevišti 24 hodin a streamovali umělecké počiny.
Article
15
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 5. 2020
Annotation: Článek o reakci divadel na rozvolňování protiepidemických opatření; připojen videorozhovor s R. Novákem o situaci v cirkuse.
Article
16
In: Když bolí úsměv. -- s. 181-193
Annotation: Doslov; kniha obsahuje autorův úvod Smích léčí - osvobozuje, soubor jeho tří autobiografických textů (Cirksezóny; Burleska téměř excentrická;...
Book Chapter
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 153, 10. 8., s. 16
iHNed.cz [online]. -- 9. 8. 2015
Annotation: Článek o účasti 4 českých uměleckých souborů na festivalu Fringe.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 15, 15. 9., s. 12
Annotation: Reportáž z divadelního festivalu Edinburg Fringe, kde tři české divadelní soubory byly nominovány na nejvyšší edinburská ocenění.
Article
20
by Míka, Zdeněk
Published Praha : Ostrov, 2008.
Annotation: Výpravná obrazová publikace inspirovaná výstavou Z. Míky Jak se Praha bavila; s Úvodem (s. 5-9) a s kapitolami: Vycházky a výlety Pražanů; Korunovační...
Book