By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...comics...
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 2, 1965, č. 8, 25. 8., s. 339-342
Annotation: O comics.
Article
2
...comics...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 10, 1965, č. 6, s. 202-219
Annotation: Pohled na historii a sociologii comics.
Article
3
...comics...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 25, 23. 6., s. 5
Annotation: Příspěvek v diskusi o literární výchově mládeže Literatura ve škole - po škole - za školou?; nesouhlas se zamýšleným knižním vydávaním...
Article
4
...comics...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 47, 24. 11., s. 4-5
Annotation: Závěrečná beseda v diskusi o literární výchově mládeže Literatura ve škole - po škole - za školou? uspořádané redakcí Kmene s pedagogickými...
Article
5
...comics...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 2-3, únor-březen, s. 94-99, 171-176
Annotation: O vývoji, stavu a perspektivách obrázkového seriálu typu comics.
Article
6
...comics...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 22, 30. 5., s. 9
Annotation: O žánru pro děti, jeho situaci a perspektivách.
Article
7
...comics...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 5, květen, s. 340-342
Annotation: O žánru západní brakové literatury a o nebezpečí jeho recepce u nás.
Article
8
9
...comics...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 15, 14. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor s comicsovým kreslířem o jeho tvorbě a o žánru.
Article
10
...comics...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 3, březen, s. 190
Annotation: Recenze zvláštního čísla "ABC speciál 85", které je souborem kreslených seriálů otiskovaných v ABC let 1973-1976.
Article
11
...comics...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 4, duben, s. 195-199
Annotation: O tzv. animismu dětského myšlení a jeho promítntí do pohádek; rovněž o obrázkových seriálech.
Article
12
...comics...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 165, 16. 7., příl. Slovo na neděli, s. 3
Article
13
...comics...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 172, 25. 7., s. 5
Article
14
...comics...
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1993, č. 11, zima 1993/1994, s. 68-73
Annotation: Přehledový článek o historii žánru a jeho recepce.
Article
15
...comics...
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1993, č. 11, zima 1993/1994, s. 73
Annotation: O žánru comics, především i jeho specifických rysech.
Article
16
...comics...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 41, 4. 10., s. 40-42
Annotation: Stať zabývající se comicsem.
Article
17
...comics...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 293, 17. 12., s. 3
Annotation: Poznámka k výročí zahájení kresleného seriálu J. Foglara Rychlé šípy v dětském týdeníku Mladý hlasatel 17. 12. 1938.
Article
18
...comics...
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 40, 1990, č. 1, 4. 1., s. 47
Annotation: Rozhovor u příležitosti zahájeného otiskování comics.
Article
19
...comics...
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 87, 1984, č. 4, duben, s. 153-156
Article
20
...comics...
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 88, 1985, č. 2, únor, s. 57-61
Annotation: O žánru jako jevu euro-americké oblasti.
Article