By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...dějiny...
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 4, 1989, č. 12, leden, s. 53-58
Annotation: Rozbor Leninovy osobnosti a jeho myšlenek, které jsou podle Peroutky neoriginální, vycházejí z Marxe a Blanquiho.
Article
2
Published Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, [1979]-.Praha : Historický ústav ČSAV.Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky.
Abstrakta
Journal
3
by Šusta, Josef, 1874-1945
Published Praha : Argo, 1999.
Annotation: Soubor esejů a statí o světových dějinách od antiky po 1. světovou válku, zachycující též dějiny idejí, kultury a umění, s Úvodem (s....
Book
4
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 171, 11. 8., s. 10
Annotation: Rozhovor s autorem a redaktorem prvního svazku.
Article
5
In: Společenské vědy ve škole. -- ISSN 0231-5289. -- Roč. 45, 1988/1989, č. 7, březen 1989, s. 209-212
Article
6
Published Praha : Horizont, 1996.
Annotation: V knize byly použity citace z knih A. Sedláčka, B. Balbína, V. V. Tomka, J. Pavla, K. V. Adámka, F. Páty, A. Jiráska, J. Vrchlického, J. V. Šimáka,...
Book
7
Annotation: Kolektivní monografie svým rozsahem přináší informace a pohledy na minulost města, které připomínají nejen poltický vývoj, ale i proměny...
Book
8
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 9, 1996, s. 193-210
Annotation: Studie; přehled osobností (a jejich prací) zabývajících se regionem.
Article
9
In: Scholares. -- R. 1993, č. 2, s. 20-21
Annotation: Rozhovor mj. o úloze beletrie jako historického pramene.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 3, 4. 1., příl. Pátek, č. 1, s. 7-11
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 91, 17. 4., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 122, 26. 5., s. 5
Annotation: Úvaha o založení kláštera na Slovanech, o Svatoplukovi a o husitech.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [1], leden, s. [125]-[127]
Annotation: Úvaha z cyklu Ze sloupků, které bych rád psal do Literárek, kdyby nějaké byly.
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [3], březen, s. [30]-[37]
Annotation: Recenze a zamyšlení nad smyslem dějin.
Article
15
Published Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,. 2011-.Pardubice : Praha : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická ; Česká společnost pro výzkum 18. století.Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Abstrakty
Journal
16
Published Praha : Scriptorium, 1996-2004.Praha ; Litomyšl. Nadační fond První Pražské Pedagogické Peruti.Praha :
Serial
17
Published Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1954-2008.
Journal
18
by Flodrová, Milena, 1935-
Published Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015.
Annotation: Sborník vybraných prací Mileny Flodrové z let 1964-2006 vydaný u příležitosti autorčina životního jubilea; - mj. s kapitolou K počátkům knihtisku...
Book
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 60, 1991, č. 1, s. 34-42
Annotation: Srovnávací studie o dílech české a polské literatury 19. a 20. století inspirovaných národní minulostí. - Ze stejné sazby čísla též ve...
Article
20
by Petráň, Josef, 1930-2017
Published Praha : Univerzita Karlova, 1983.
Annotation: Monografie; literatury a literární vědy se týkají kapitolky o humanistické literární tvorbě, o osvícenské epoše, národním obrození a o jednotlivých...
Book