By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"dějiny české literatury" » "dějiny české literatura"
1
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 32, 1993, s. 95-98
Annotation: Poznámky k existujícím dějinám české literatury a k psaní dějin literatury obecně.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 40, 27. 10., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání; též kritické připomínky ke zpracování hesel z oblasti literatury.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 3, 1992, č. 6, s. 53-56
Annotation: Studie. S biograficko-bibliografickou poznámkou (s. 57, nepodepsáno) Jan Blahoslav Čapek (1903-1982).
Article
4
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 205, 3. 9., s. 4
Annotation: Též o jejím zobrazení autory 19. a 20. století.
Article
5
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 186, 11. 8., s. 10
Annotation: O obrazu přírody v naší beletrii od 19. stol. do současnosti; v cyklu Radost z vědění (český jazyk a literatura).
Article
6
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 2, 1986, č. 9, 29. 4., s. 8
Annotation: Historie tématu.
Article
7
In: České studie: literatura, jazyk, kultura (sborník). -- R. 1990, s. 331-336
Annotation: Projev R. J. na slavistickém kongresu v Praze roku 1968; s poznámkou M. Grygara (s. 336).
Article
8
In: Vlastivědná ročenka OA Blansko 90. -- ISSN 0231-9551. -- R. 1990, s. 52-53
Annotation: Komentovaný obsah sborníku, zejména příspěvků vztahujících se k Blansku.
Article
9
In: Deník Jihočeská pravda. -- Roč. 1, 1991, č. 64, příl. Deník Jihočeská pravda pro volné dny, č. 11, s. 12
Annotation: Esej s výčtem spisovatelů, kteří působili v Českých Budějovicích, a děl, zde se odehrávajících.
Article
10
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 2, 1991, č. 8, s. 2-3
Annotation: Přetištěno ze sborníku Strážce tradice, Praha 1940. s. 98-193.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 4, duben, s. 12-16
Annotation: Historický přehled vztahu KSČ k literatuře; k 60. výročí založení KSČ.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 31, 5. 8., samostatná příloha, s. 1-8
Annotation: Přehledová stať k 60. výročí založení KSČ.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 28, 13. 7., s. 15-16
Annotation: Heslo; též o literatuře.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 2, s. 182-183
Annotation: Referát o semináři k 85. výročí narození K. G. pořádaném Ústavem pro Českou a světovou literaturu ČSAV (Praha, 24. 11. 1981), zabývajícím...
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 32, 1982, č. 11, 18. 3., s. 36-37 - č. 27, 8. 7., s. 36-37; č. 35, 2. 9., s. 36-37 - č. 51, 23. 12., s. 36-37
Annotation: Texty rozhlasového seriálu, týkajícího se značnou měrou i dějin literárních; pokračování v následujícím ročníku.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 33, 1983, č. 1, 6. 1., s. 36-37 - č. 27, 7. 7., s. 36-37; č. 35, 1. 9., s. 36-37 - č. 49, 8. 12., s. 36-37
Annotation: Texty rozhlasového seriálu, týkající se značnou měrou i dějin literárních; otiskování zahájeno v předchozím ročníku, č. 11.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 9, květen 1984, s. 385-388
Annotation: Ideový přehled o zobrazení osvobození v české poezii a próze.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 23, 10. 6., s. 10
Annotation: Mj. s oddílem Český jazyk a literatura.
Article
19
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 7, 1989, č. 11, listopad, s. 64-66
Annotation: O vztahu mezi těmito třemi pojmy; doloženo příklady z české literatury 19. a 20. století.
Article
20
by Tomek, Lubomír, 1926-2006
Published Praha : Albatros, 1989
Book