By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 226, 21. 9., s. 3
Annotation: Článek o historii vydávání českých novin. Napsáno k 21. 9., kdy se slaví Den tisku.
Article
2
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 8, 15. 10., s. 199-200
Annotation: Anotace na knihu Václava Osvalda: Noviny včera a zítra.
Article
3
Annotation: Monografii tvoří svazek s úvodní studií o historii ilegálního komunistického časopisu Proletářská rovnost, soustředí se na léta 1933-1934;...
Book
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 26, 1946, č. 148, 27. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 34, 10. 2., s. 10
Annotation: Článek k 130. výročí prvního vydání Rovnosti. S připojeným medailonem zakladatele listu Pankráce Krkošky.
Article
6
In: Duha [online]. -- ISSN 1804-4255. -- Roč. 28, 2014, č. 1, s. 116-117
Annotation: Portrét Z. Šimečka u příležitosti oslav jeho 85. narozenin.
Article
7
8
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 38, 18. 9., s. [6]
Annotation: Anotace knihy.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 7, červenec, s. 323
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 6, 1958, č. 2, květen, s. 206-211
Annotation: Recenze.
Article
12
by Kubíček, Jaromír, 1938-
Published Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Monografie.
Book
13
by Vašek, Richard, 1972-
Published Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá publicistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, která vycházela nepodepsaná nebo pod různými šiframi; s Prameny a literaturou...
Book
14
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 43, 20. 2., příl. Čtení na víkend, s. ii
Annotation: Medailon K. F. Rosenmüllera, jehož Sobotní (nebo Outerní) Pražské Poštovské noviny vyšly poprvé 4. 2. 1719.
Article
15
by Lábová, Alena, 1950-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá novinářskou fotografií v jednotlivých vývojových etapách a rekapituluje její společenské postavení s ohledem na mediální...
Book
16
17
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 14, 1985, s. [1]-5
Annotation: Článek o zrodu deníku a nakladatelství Mladá fronta, o jeho veřejném obrazu a o knize vzpomínek M. Hladkého, která je jednou z mnoha, jež právě...
Article
18
by Charvát, Martin, 1989-, Jirák, Jan, 1958-, Cebe, Jan, 1978-, Köpplová, Barbara, 1943-, Machek, Jakub, 1977-, Niklesová, Eva, 1983-
Published Praha : Togga ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie je věnována reflexi československé publicistické produkce a žurnalistiky jako takové v období mezi světovými válkami,...
Book
20
by Tichák, Milan, 1933-2020
Published Olomouc : Burian a Tichák, 2020.
Annotation: Publikace sleduje, jak se měnila jména ulic a dalších míst v Olomouci, které ulice zanikly úplně a kde se nacházela sídla olomouckých úřadů...
Book