By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"dějiny knižní kultury" » "dějiny knižní kultura", "dějiny knižní kulturni"
1
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 21, 2014, s. 139
Annotation: Zpráva a program konference.
Article
2
by MacKenzie, Donald Francis
Published Amherst ; Boston : University of Massachusetts Press, 2002.
Annotation: Monografie odráží McKenzieho dovednosti tradičního bibliografa a odhaluje, jak z něj jeho provokativní přínosy učinily hybnou sílu při vzniku...
Book
3
In: Moravská Orlice. -- Roč. 15 (24), 1886, č. 191, 22. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o tom, že 18.-19. 9. oslaví brněnská typografická beseda: Veleslavín 400leté trvání knihtisku na Moravě. Sr. též článek M. O. 1886,...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 12, 6. 12. 1946, s. 4
Annotation: Výzva pro vynálezce, aby sestrojili desky na brožované knihy, protože současná knižní vazba vůbec nedrží listy pohromadě.
Article
5
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 21, 2014, s. 134-135
Annotation: Referát; s připojeným programem.
Article
6
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 23, 2016, č. 1/2, s. 176-179
Annotation: Referát o letní škole pro doktorandy věnující se problematice knižní kultury. Připojen Program letní školy.
Article
7
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 6, 14. 6., s. 217-219
Annotation: Článek o portálu české knižní kultury do roku 1800 "Knihoveda.cz".
Article
9
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 8. 2. 2019
Annotation: Fejeton na téma knihy, ničení zakázané literatury a knižní kultury vůbec.
Article
10
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 37, 19. 9., s. 360
Annotation: Zpráva informuje o výstavě o knižní kultuře od 15. století.
Article
11
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 232, 4. 10., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o zahájení výstavy o dějinách knihtisku.
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 35-36
Annotation: Esej na téma knižní kultury, titulních listů a knihovnických razítek.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 7/8, s. 287
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 4, 1948, č. 52, 2. 3., s. 4
Annotation: Stať nastiňuje opatření vedoucí k znárodnění a regulaci knižní kultury.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 3, 11. 3., s. [3]
Annotation: Zpráva o "Bibliografické databázi bohemikálních tisků, rukopisů a moderní literatury" na portálu "Knihověda.cz".
Article
16
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 50, 2020, č. 1, s. 107-126
Annotation: Studie věnovaná rukopisu tzv. "Svatovítské apokalypsy", ve které je kladen důraz mj. na. bohaté iluminace textu.
Article
17
18
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 13. 1. 2013
Annotation: Článek o tvorbě J. Lady.
Article
19
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Roč. 35, 2020, č. 1, s. [29]-52
Annotation: Studie o knižní kultuře a rukopisné produkci v českých zemích v 15. a 16. století - po vynálezu knihtisku.
Article
20