By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. -- Sv. 7, 1851/1852, 1852, s. 25-56
Annotation: Mor. Ein Beitrag zur medicinischen Geschichte Böhmens. Medicínská historie.
Article
2
by Scull, Andrew T., 1946-
Published Praha : Academia, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá dějinami léčby duševních nemocí, sleduje postoje různých civilizací k fenoménu duševní nemoci a všímá si proměn...
Book
3
4
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 50, 2010, č. 2, s. 137-140
Annotation: Recenze monografie D. Špeldy.
Article
5
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 58, 2018, č. 1, s. 13-14
Annotation: Osobní portrét historika P. Svobodného, specialisty na dějiny lékařství, mj. též autora prací o Janu Jesseniovi.
Article
6
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 58, 2018, č. 1, s. 15-43
Annotation: Bibliografie historika P. Svobodného, specialisty na dějiny lékařství, mj. též autora prací o Janu Jesseniovi.
Article
7
by Doležal, Antonín, 1929-
Published Praha : Maxdorf, [2019].
Annotation: Paměti gynekologa a spisovatele Antonína Doležala obsahují vzpomínky na dětství, studia, druhou světovou válku, porodnickou praxi a kolegy lékaře...
Book
8
by Foucault, Michel, 1926-1984
Published Praha : Herrmann & synové, 2019.
Annotation: Původní nezkrácené vydání disertační práce; autor analyzuje způsoby, jakými bylo v evropských kulturních moderních dějinách pojímáno...
Book
9
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 58, 2018, č. 1, s. 123-129
Annotation: Studie si všímá medicínských pasáží z Harantova "Putování".
Article
10
by Held, Jan Theobald, 1770-1851
Published Praha : Academia, 2017.
Annotation: Biografie pojednává o lékaři Janu Theobaldovi Heldovi, obsahuje jeho deníky z druhé poloviny a konce 18. století a představuje dokument osvícenského...
Book
11
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 27, 2020, č. 1/2, s. 218-239
Annotation: Studie věnovaná podrobnému popisu knih z fondu 1. lékařské fakulty s důrazem na typografii a knižní kulturu.
Article
12
In: Všechno je jinak. -- S. 7-9
Annotation: Předmluva; s Poznámkou k obrazové příloze (s. 338); s Jmenným rejstříkem (s. 339-344); s bio-bibliografickými poznámkami o autorech (4. s. obálky);...
Book Chapter