By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...dějiny středověku a novověku...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 2007, č. 75, [září], s. 125-131
Annotation: Rozhovor na téma čísla.
Article
2
...dějiny středověku a novověku...
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 28, 1967, č. 2, s. 359-375
Annotation: Studie.
Article
3
...dějiny středověku a novověku...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 16, 22. 4., s. 1
Annotation: Úvaha; s poznámkou Příspěvek pro konferenci Unie českých spisovatelů na téma Pravdy a lži českých dějin.
Article
4
...dějiny středověku a novověku...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 194, 21. 8., s. 11
Annotation: Komentář k výročí vpádu vojsk do ČSSR 21. 8. 1968.
Article
5
...dějiny středověku a novověku...
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 9, 1998, č. 2, s. 8-27
Annotation: Soupis prací uvozený poznámkou.
Article
6
...dějiny středověku a novověku...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 86, 1999, č. 2, s. 147-158
Annotation: Studie s bibliografií.
Article
7
...dějiny středověku a novověku...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 25, 16. 6., s. 7
Annotation: S dvěma redakčními poznámkami o autorovi a s poznámkou Text vznikl na základě rozhovoru s Janem Šíchou.
Article
8
...dějiny středověku a novověku...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 38, 2008, č. 3, 12. 6., s. 11-16
Annotation: S redakční poznámkou k rozhovoru určenému původně zahraničním novinářům.
Article
9
...dějiny středověku a novověku...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 32, 4. 8., s. 7
Annotation: Esej s mezititulky Otázka kritéria, Mezi svrchovaností a poddanstvím.
Article
10
...dějiny středověku a novověku...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 52, 22. 12., s. 6
Annotation: Esej o pěti částech.
Article
11
...dějiny středověku a novověku...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 140-141
Annotation: Předmluva k bloku textů Český mýtus (s. 142-229), tvořícímu tematické jádro čísla.
Article
12
13
Published Praha : Academia, 1967
...dějiny středověku a novověku...
Annotation: S kapitolami Česko-ruské vztahy 1770 - 1791, Obrozenské Čechy a Rusko 1792 - 1806, Obrozenské rusofilství a Rusko v letech 1806 - 1815, Vývoj česko-ruských...
Book
14
...dějiny středověku a novověku...
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 12, 1967, č. 1, leden, s. 57-60
Annotation: Recenze.
Article
15
...dějiny středověku a novověku...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 7, 15. 2., s. 1
Annotation: Vzpomínka.
Article
16
...dějiny středověku a novověku...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 5, [15. 10.], s. 29-33
Annotation: Anketa na aktuálně historické téma.
Article
17
...dějiny středověku a novověku...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 20, 12. 5., s. 7
Annotation: Esej o 5 kapitolách; pokračování polemiky zahájené 1968/69 M. Kunderou a V. Havlem.
Article
18
...dějiny středověku a novověku...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 21, 19. 5., s. 7
Annotation: Pokračování úvahového seriálu.
Article
19
...dějiny středověku a novověku...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 13, 26. 3., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
20
...dějiny středověku a novověku...
In: Přítomnost. -- R. 2004, podzim, s. 13-15
Annotation: Rozhovor o pojmu a fenoménu národa, především v českém dějinném kontextu.
Article