By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2011, č. 22/23, prosinec, s. 173-176
Annotation: Odpovědi v anketě. Mj. odpověděli i uvedení autoři.
Article
2
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 237-241
Annotation: "Umění, věda a politika učinily z dítěte v jistém smyslu nového tvora. " Dětství.
Article
3
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Surrealistické črty. Hlavní postavou je malá holčička a její sexuální objevování světa.
Article
4
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Surrealistické črty. U obou črt je hlavní postavou malá holčička, která se pohybuje ve světě dospělých. Není však zcela bezbranná, naopak...
Article
5
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 55a], jaro 1989, s. [2]-[4]
Annotation: Řada krátkých vzpomínek z dětství - na rodinu, hračky, pohádky či prostory.
Article
6
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2011, č. 36 (1), [leden], s. 56
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné antologii básní současných českých autorů Aby slétl pták (s. 57-59).
Article
8
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 4, říjen 1988, s. 255-269
Annotation: Vzpomínky Sergeje Machonina na dětství, první četbu, setkání s literaturou, poezií a kulturou a o své "zaostalosti" v těchto oblastech.
Article
9
10
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 5, květen, s. 1
Annotation: Vzpomínka.
Article
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 28. 7. 2021
Annotation: Komentář P. Viziny odkazující k audiorozhovoru o dětství a literární tvorbě spisovatelky.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 202, 29. 8., příl. Relax, s. iii
Annotation: Rozhovor o tématu její knihy Radostné dětství?
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 11. 2014
Annotation: Povídka z připravované knihy vzpomínek českých osobností na dospívání před rokem 1989; s úvodní poznámkou a poznámkou ke knize.
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 15, 9. 4., s. 2
Annotation: Vzpomínka na J. Fučíka, se kterým A. Forster chodil do obecné školy na Smíchově.
Article
16
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 10, srpen, s. [58]-[60] (1-3)
Annotation: Rozhovor o filmové a obecně umělecké tvorbě.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 27. 5., s. 14-15
Annotation: Esej.
Article
18
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, s. 75-85
Annotation: Studie, která vznikla jako součást grantového projektu Dětství ve středověku a raném novověku v českých zemích.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 168, 26. 7., s. 5
Annotation: O knize.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 23, 2016, č. 34, 15. 8., s. 72-73
Annotation: Rozhovor o dětství I. Klímy, politické situaci v ČSR v 60. letech a v současnosti.
Article