By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čas. -- Roč. 23, 1909, č. 30, 30. 1., s. 2-3
Annotation: K článku od šifry jm. v besedě Lidových novin o českém dekadentismu.
Article
2
In: Čas. -- Roč. 7, 1893, č. 35, 2. 9., s. 548-549
Annotation: Mj. o dekadentství a symbolismu hovoří v současné době několik příspěvků v českých literárních časopisech a zatímco o symbolismu soudí,...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 2, 14. 1., s. 7
Annotation: Zpráva o diskusi v Gramsciho institutu v Římě.
Article
4
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2010, č. 27/28, s. 7
Annotation: Esej.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 220, 20. 9., příl. Salon, č. 536, s. 2
Annotation: Glosa.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 5, 1. 2., s. 9
Annotation: Zejména o moderním umění.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 1, leden, s. 1-7
Annotation: Diskuse o smyslu ideologického boje v podmínkách mírové koexistence a o otázce dekadence; u příležitosti návštěvy J. P. Sartra a E. Fischera.
Article
9
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 2, 15. 10. 1896, s. 74
Annotation: O vystoupení Času proti dekadenci soustředěné kolem MR. Zde vysloven souhlas s kritikou. Připomenuta polemika o Almanach secese, kterou vedly Rozhledy...
Article
10
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 21, 1948/1949, č. 7/9, 10. 2. 1949, s. 148
Annotation: J. Karásek se ohrazuje proti publikování své fotografie a zakazuje jakákoli další zveřejnění. Omluva B. Knoesla, autora článku "Jak jsem se...
Article
11
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 26, 1983, č. 3/4, s. 141-154
Annotation: Stať "Dekadentismus": slovo a fakt; o významu pojmu v italské literární historii.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 238, 9. 10., příl. Salon, č. 589, s. 2
Annotation: Poznámka k obnovenému vydávání po šesti letech.
Article
13
In: Česká osvěta. -- Roč. 37, 1940/1941, č. 6, únor 1941, s. 251
Annotation: O interview "Problém české dekadence", přinesly Národní listy z 2. 2. 1941.
Article
14
In: Literární listy. -- Roč. 15, 1893/1894, č. 20, 1. 10. 1893, s. 337-339
Annotation: O náplni revue Nové proudy, jež počala vycházet v Praze již před rokem - a která převzala jako program myšlenky: Časopis českého studentstva,...
Article
15
by Bednaříková, Hana, 1964-
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000
Annotation: Studie vycházející z autorčiny disertační práce; s Úvodem (s. 5-6) a s oddíly: Kontext (s. 7-26); Text (s. 27-101); Interpretace (s. 103-110);...
Book
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 268, 15. 11., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání komentované antologie z časopisu Volné směry, Torst, a k dalším aktivitám zaměřeným na 90. léta minulého století.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 2, s. 168-181
Article
18
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2010, č. 27/28, s. 4-6
Annotation: Úvodníky.
Article
19
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2010, č. 27/28, s. 216-219
Annotation: Esej.
Article
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 70, 8. 4., s. 11
iHned.cz [online]. -- 8. 4. 2011
Annotation: Glosa k obsahu č. 27/28 časopisu Labyrint revue (s tématem Přitažlivost dekadence).
Article