By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 61, 3. 12., s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
2
In: Var. -- ISSN 1801-5565. -- Roč. 1, 1948, č. 7, 24. 7., s. 218-220
Annotation: Stať o společenských podmínkách demokratické literatury.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 253, 30. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o výkladu demokracie.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 119, 12. 10., s. 3
Annotation: Úvaha o Masarykově názoru.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 91, 18. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o svobodném rozhodování.
Article
6
In: Národní listy. -- Roč. 58, 1918, č. 158, 15. 12., s. 1; č. 169, 29. 12., s. 1
Article
7
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 20, 24. 1., s. 78-79
Annotation: Nepravá, falešná demokracie jen theoretisuje, pouze mluví o právech lidu; opravdová demokracie přiznává lidu jeho práva a dopomáhá mu k jejich...
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 181, 27. 12., s. 5
Annotation: K otázce lidu.
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 289, 14. 12., příl. Salon, č. 1051, s. [3]-4
Salon. -- 20. 12. 2017
Annotation: Esej. Předneseno na konferenci "Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel" (Riga, říjen 2017).
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 246, 21. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o syntéze socialistických a demokratických hodnot.
Article
11
In: Demokracie v exilu (Mnichov). -- Roč. 2, 1956, č. 9, září, s. 1
Annotation: Úvodník šéfredaktora k 1. výročí časopisu.
Article
12
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 10/11, květen/červen 1989, s. 20
Annotation: Úryvek z úvahy W. Whitmana, zařazený u příležitosti výročí autorova narození.
Article
13
by Gellner, Ernest André, 1925-1995
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997.
Annotation: Studie se zabývají povahou a základy občanské společnosti v kontextu vzniku moderního státu; s Poznámkami (s. 184-186).
Book
14
by Horst
In: Ilegální demokracie [samizdat]. -- Roč. 3, 1992, č. 58, 8. 6., s. 10
Annotation: Fejeton na téma demokracie a voleb.
Article
15
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 15, 1993, s. [1]
Annotation: Fejeton o setkání s tajným agentem za různých režimů.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 90, 17. 4., s. 1-2
Annotation: Fejeton o přechodu hranice ze Švýcarska do Itálie za fašistické vlády.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 106, 7. 5., s. 3
Annotation: Úvaha o demokracii.
Article
18
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [8], říjen, s. [40]-[42]
Annotation: Úvaha nad psychopatickým termínem "moral insanity" a jeho možnou aplikací na proces devastace demokratické společnosti, datováno: "září 1989".
Article
20
by Peroutka, Ferdinand, 1895-1978
Published Brno : Doplněk, 2000.
Annotation: S autorovou Poznámkou k 2. vyd. (datováno New York, listopad 1968).
Book