By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"denní tisk" » "denní tisku", "denní otisk"
1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 16, 19. 1., příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Článek k 120. výročí založení Lidových novin.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 51, 19. 12., s. 2
Annotation: Glosa konstatující, že "mezi deníky... chybí takový list, jako mají v SSSR - ’Večerní Moskva’,...".
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 292, 16. 12., s. 17-28
Annotation: Blok otiskující výběr z článků a fotografií jako průřez 120 lety vydávání LN.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 224, 21. 9., s. 10
Annotation: Báseň, otištěná k 30. výročí založení Rudého práva.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 224, 21. 9., s. 10
Annotation: Báseň, otištěná k 30. výročí založení Rudého práva.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 224, 21. 9., s. 11
Annotation: Báseň, otištěná k 30. výročí založení Rudého práva.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 224, 21. 9., s. 10
Annotation: Povídka, otištěná k 30. výročí založení Rudého práva.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 226, 23. 9., s. 4
Annotation: Báseň, otištěná k 30. výročí založení Rudého práva.
Article
9
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 16, 1984, č. 10 (182), říjen, s. [5]
Annotation: Přehledová stať.
Article
10
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 110, září, s. 1
Annotation: Fejeton K. Čapka z LN 8. 12. 1927 o stěhování redakce na Národní třídu; s krátkým redakčním úvodem.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 6, 7. 2., s. 9
Annotation: O diskusi redaktorů z kulturních rubrik deníků se zástupci Svazu čs. spisovatelů o prostoru pro literární kritiku v novinách 29. 1.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 26, 12. 4. 1946, s. 1
Annotation: Komentář k dobové literární kritice v denním tisku, kterou autor spatřuje jako nedostatečnou.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 224, 21. 9., s. 9
Annotation: Přetisk Fučíka článku z Rudého práva z r. 1942. Otištěno k 30. výročí založení Rudého práva.
Article
15
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 4, 2014, č. 11, 19. 3., s. 74-80
Annotation: Komentovaný výběr z krátkých zpráv uveřejňovaných v Lidové demokracii v 50. letech 20. století.
Article
16
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 167, 20. 7., s. 2
Annotation: Rozhovor v další části seriálu k 130. výročí Deníku Rovnost. J. Roupec byl šéfredaktorem v letech 1989-1997.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 2, 20. 1.
Annotation: Úryvek ze souboru fejetonů a próz "Vedle cesty : drobné práce od R. E. Jamota".
Article
18
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 8/10, 20. 2. 1948, s. 166
Annotation: Poznámka se věnuje kvalitě obrázkových seriálů v denním tisku.
Article
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 12, prosinec, s. 61-63
Annotation: O 40. narozeninách Lidových novin v roce 1933, s rozsáhlými úryvky z jubilejních básní, a o dalším osudu listu a jeho zásadních tvůrců.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 129, 2. 6., s. 15
Annotation: Reportáž o chodu deníku Haló novin a o složení současné redakce.
Article