By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"digitální knihovny" » "digitální knihovna"
1
2
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 19, 2007, č. 3, s. 217-226
Annotation: Zpráva o digitalizaci časopiseckých fondů Národního filmového archivu. Obsahuje též kompletní seznam časopisů převedených do digitální...
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 26/27, 27. 6., s. 13
Annotation: Komentář k volnému zpřístupnění knih z Getty Research Portal.
Article
4
by Richter, Vít, 1949-, Smetanová, Dana, 1959-
Published Praha : Národní knihovna ČR, 2015.
Annotation: Stolní týdenní kalendář seznamuje s vybranými databázemi, digitálními knihovnami a webovými portály; s komentovanými barevnými fotografiemi...
Book
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 9, 14. 9., s. 325-327
Annotation: Článek.
Article
7
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 3, s. 23-24
Annotation: Článek o projektu Knihovny.cz, Centrálním portálu českých knihoven. Autorka popisuje celý proces zapojování knihovny do portálu, co to znamená...
Article
9
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 30, 2020, č. 3, 17. 9., s. 27-28
Annotation: Článek o zpřístupnění digitalizovaných dokumentů Národní knihovny.
Article
10
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 3, s. 7-11
Annotation: Stať o projektu Česká digitální knihovna (ČDK), systému Kramerius a dlouhodobé archivaci knih a časopisů.
Article
11
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 31. 10. 2009
Annotation: Zpráva o zpřístupnění díla V. Havla na webových stranách.
Article
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 3. 2010
Annotation: Zpráva o zpřístupnění digitální knihovny A. Nováka při příležitosti 130. výročí narození.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 3, 15. 3., s. 105
Annotation: Zpráva o zpřístupnění některých knih a dokumentů v době nouzového stavu v digitálních knihovnách.
Article
15
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 2
Annotation: Článek představuje projekt "Digitální knihovna Špalíček", jeho vznik a plány do budoucna.
Article
16
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 20, 2017, č. 80, 4. 10., s. 51-64
Annotation: Rozhovor o digitálních knihovnách a archivech, o sdílení a stahování knih na internetu a online studiu; připojeny jsou biografické poznámky (s....
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 26, 2012, č. 1/2, jaro/léto, s. 2-15
Annotation: Studie poskytuje přehled o jednotlivých fázích budování Digitální knihovny FF MU, jako je mapování publikační činnosti FF, příprava dokumentů,...
Article
18
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2010, č. 2
Annotation: Článek o projektu "Špalíček", jehož cílem je internetové zpřístupnění digitalizovaných starých tisků.
Article
19
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 3. 5. 2010
Annotation: Zpráva o e-knihovně Městské knihovny v Praze, která poskytuje vybraná díla v digitálním formátu, mj. Máj K. H. Máchy.
Article