By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
by Malínek, Vojtěch, 1982-, Plecháč, Petr, 1985-, Kolár, Robert, 1977-
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2015.
Annotation: Sborník ze semináře Workshop of Digital Humanities konaného 24. září 2015; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
3
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 11, 27. 10., s. 19
Annotation: Článek s odkazy na různé weby.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 58, 10. 3., s. 11
Annotation: Poznámka k článku My, nevolníci státu (LN, 9. 3.); o digitalizaci exilového tisku prováděném Sdružením občanů Exodus na webové stránce scriptum.cz....
Article
5
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 44, 2007, č. [5], září/říjen, s. 13
Annotation: O databázi jičínské knihovny, obsahující dále záznamy článků z časopisů Nové noviny, Jičínský čtvrtletník, Od Ještěda k Troskám,...
Article
6
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 6, 2002, č. 12
Annotation: Článek se věnuje vzniku a fungování databáze rukopisů a starých tisků Memoria.
Article
7
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 221, 22. 9., s. 3
Annotation: Článek o rekonstrukci Moravské zemské knihovny a o pokračování projektu digitalizace.
Article
8
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 26, 2011, č. 2, s. 509-520
Annotation: Článek o možnostech databáze autorit elektronické verze níže zmíněného katalogu (Knihopis Digital; http://www.knihopis.org).
Article
9
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 4, 4. 12., s. 19-20
Annotation: Článek je věnován otázce digitalizace knihovnických fondů.
Article
10
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 4, 4. 12., s. 18
Annotation: Dvě recenze článku "Kramerius není jeden aneb Digitální knihovny českých knihoven".
Article
11
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 18, 2007, č. 1, s. 99-106
Annotation: Článek se věnuje historii Národních listů a problematice jejich digitalizace, protože patří mezi ohrožená bohemikální periodika.
Article
12
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 3, 10. 9., s. 28-29
Annotation: Článek je věnován procesu digitalizace knihovnických fondů.
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 12. 2016
Annotation: Komentář k novým knihovnickým trendům; zejm. k digitalizaci fondů.
Article
14
online
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 19. 1. 1998
Annotation: Zpráva o digitální replice Ottova slovníku naučného.
Article
15
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 63-65
Annotation: Úvaha.
Article
16
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 3, p. 15-25
Annotation: Autor studie upozorňuje na nevyhnutelnost remediace při přenosu poznání a kulturních hodnot z minulosti do budoucnosti. Každé nové médium rekonstruuje...
Article
17
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 6, 2002, č. 5
Annotation: Článek se věnuje digitalizci historického písemného materiálu a klade důraz na jeho textovou podobu, na jeho transkripci a edici.
Article
18
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 8, 2004, č. 11
Annotation: Článek se věnuje vývoji Manuscriptoria.
Article
19
online
In: iRozhlas [online]. -- 26. 3. 2013
Annotation: Článek o digitalizaci knihovny na zámku Kozel u Plzně; připojen audiozáznam reportáže.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 51/52, 20. 12., s. 99
Annotation: Článek o digitalizaci starých tisků pomocí počítačového programu Impact a v rámci internetového projektu reCAPTCHA.
Article