By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 9, 20.- 30. 6., s. 12-15
Annotation: Povídkově zpracovaná zkušenost zadržení a výslechu J. S. Trojana.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 222, 21. 9., s. 9
Annotation: Sloupek o oslavě 40 let, které uplynuly od chvíle, kdy nekonformní slovenští intelektuálové objevili a koupili opuštěné salaše Brízgalky....
Article
3
by Havel, Ivan M., 1938-2021
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2017.
Annotation: Monografie představuje biografický rozhovor s Ivanem M. Havlem, bratrem Václava Havla, prezidenta Československé socialistické, Československé...
Book
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 195
Annotation: Prohlášení spisovatelů o účasti na plánovaném "setkání protispolečenských sil".
Article
5
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 5, 1980, s. 40-46
Annotation: Výzva čtenářům z řad druhé kultury, aby nebyli ve svém odporu vůči oficiálním strukturám pouze pasivní. Argumentace podpořena úryvky a...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 252, 27. 10., s. 11
Annotation: Medailon P. Uhla.
Article
7
online
online
In: Doba [samizdat]. -- Roč. 1, 1980, č. 8, květen-červen, s. 31-33
Annotation: Úvaha o opoziční roli Charty 77 v socialistickém státě.
Article
8
In: Host [samizdat]. -- Č. [1], [1985], s. 19-20
Annotation: Kritika článků v samizdatových periodikách a výtka jakési monotematičnosti zaměřené pouze na Chartu 77, rok 1968 a underground.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [5], 1982, č. [11], listopad, s. 8-10
Annotation: Literárně zpracovaná reportáž o jednom dni, během něhož byla pisatelka zadržena a vyslýchána kvůli svým stykům s pražskými disidenty.
Article
10
by Sokol, Jan, 1936-2021
Published Praha : Malovaný kraj, 2016.
Annotation: Sbírka esejů a dalších textů; s předmluvou Zdeňka Pince, v níž vzpomíná mimo jiné i na dobu společného univerzitního působení, s výběrovou...
Book
11
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 83, 29. 4., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 25, 2016, č. 5, 14. 12., Literární a výtvarná příl., s. 1, 5, VI
Annotation: Rozhovor o podepsání Charty 77, lidských právech, emigrační krizi, o srpnu 1968 a listopadu 1989.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 92, 20. 4., s. 8
Annotation: Vzpomínka na J. Šimsu.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, 2016, č. 3, 16. 6., s. 23-24
Annotation: Otisk projevu z rozloučení s J. Šimsou (16. 4. 2016, Brno).
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 28, 2017, č. 51/52, 19. 12.-1. 1., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 7/8, únor/březen 1989, s. 6-7
Annotation: Úryvek z eseje "Politika a svědomí" V. Havla.
Article
17
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 9, 1986, listopad, s. 75-76
Annotation: Fejeton, v kterém autor vzpomíná na dokonalý sluch svého nevidomého přítele, vyzdvihuje osobnostní kvality jubilanta K. Lukeše; s datací listopad...
Article
18
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 109, 8. 6., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 65, 18. 3., s. 12
Annotation: Vzpomínka; nekrolog a fotografie R. Battěka jsou otištěny na s. 1.
Article