By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 5, květen, s. 327
Annotation: Glosa o divadelních divácích.
Article
2
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [2], únor, s. 1-6
Annotation: Studie o vztahu obecenstva a dramatu.
Article
3
In: Úhor. -- Roč. 27, 1939, č. 7, 21. 9., s. 120-121
Annotation: Autor uznává výchovnou hodnotu filmu pro mládež, je však nutné, aby šlo o filmy hodnotné.
Article
4
In: Úhor. -- Roč. 28, 1940, č. 4/5, 30. 4., s. 66-69; č. 6, 20. 6., s. 94-96
Annotation: Studie o vztahu dětského diváka k divadlu psána z psychologického hlediska.
Article
5
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, s. 124-125
Annotation: Redakční článek o konferenci kulturních pracovníků a kulturní výchově mládeže.
Article
6
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 132-135
Annotation: Článek o kulturní výchově a dobové divadelní krizi.
Article
7
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, s. 81-94
Annotation: Divadelně-teoretická stať.
Article
8
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 3/4, s. 159-169
Annotation: Článek ze série úvah o divadle jako rituálu.
Article
9
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 165, 16. 7., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Článek nabádající divadelníky k pravidelným (veřejným) diskusím s diváky.
Article
11
In: Úhor. -- Roč. 28, 1940, č. 9/10, 7. 12., s. 147-150
Annotation: Článek o účinku divadelní hry na dětského diváka - psáno z psycholog. hlediska.
Article
12
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 1, s. 20-27
Annotation: Článek o činnosti Svazu mládeže v oblasti kultury, zejména filmu.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 74, 28. 3., s. 1
Annotation: O dětských divácích.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 86-90
Annotation: Autorka se zamýšlí nad fenoménem televize a nad jejími možnými negativními dopady - také např. v souvislosti s literaturou, resp. s postavením...
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 236, 3. 10., s. 2
Annotation: Článek - výzva čtenářům LD vyjadřovat se k práci divadla.
Article
16
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 82-83
Annotation: Článek o divadelním publiku.
Article
17
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 10, 13. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 2, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 2, 13. 1.
Annotation: Sloupek o natáčení recitace E. Frantinové pro básnický festival, který byl přístupný na internetu.
Article
18
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 4, 1948/1949, č. 1/2, s. 126-141
Annotation: Článek o repertoáru dobových českých divadel.
Article
19
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 4, 1948/1949, č. 1/2, s. 82-99
Annotation: Stať o filosofii divadla.
Article
20
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 4, 1948/1949, č. 1/2, s. 1-9
Annotation: Článek shrnující období 1945-1948 v české kultuře.
Article