By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 35, 24. 8., s. 67
Annotation: Sloupek o platech divadelních herců a jejich vedlejších příjmech.
Article
2
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 5, květen, s. 376
Annotation: Glosa o divadelním herectví.
Article
4
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 154-158
Annotation: Článek o herecké práci s textem.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 251, 25. 10., příl. Magazín Právo, s. 4-9
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 4, 1948/1949, č. 1/2, s. 172-175
Annotation: Článek o strategickém plánování v divadelním provozu.
Article
7
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 3/4, s. 170-190
Annotation: Článek o herectví jako spoluvytváření uměleckého díla.
Article
8
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, s. 61-75
Annotation: Úvaha hodnotící dobovou českou dramatiku a jednotlivé aspekty divadelního provozu.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 2, 17. 9. 1958, s. 1
Annotation: Kritická poznámka o filmových "manýrách" herců, které pronikají i do jejich divadelního herectví.
Article
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 2, únor, s. 184
Annotation: Informační glosa o soutěži v uměleckém přednesu, určené pro profesionální herce.
Article
11
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 305, 30. 12., s. 8
Annotation: Medailon.
Article
13
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 88
Annotation: Informační glosa.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 11, 4. 1. 1961, s. 7
Annotation: Poznámky o životě divadelního a filmového herce.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 8, 19. 2. 1958, s. 4
Annotation: Medailon S. Rašilova.
Article
17
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 89-90
Annotation: Článek o spolupráci divadelních institucí a "divadelním braku".
Article
18
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 209-213
Annotation: Článek o komunikační funkci herecké mimiky doprovázející text.
Article
19
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 124, 29. 5., příl. Čtení na večer, s. 1
Annotation: Rozhovor s autorem a herci hry Tolik hlav.
Article
20
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 5, 1950, č. 1, s. 44-46
Annotation: Článek navrhující konkrétní kroky ze zvýšení úrovně českých divadel.
Article