By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 93, 20. 4., příl. Relax, s. iv
Annotation: Odpovědi v pravidelné anketě LN.
Article
2
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 2, 2012, č. 2, květen, s. 19-22
Annotation: Rozhovor s J. Duškem o významu slov. Doplněno o biografickou poznámku o J. Duškovi.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 14, 1. 9., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem M. Tarantem o jeho minulé i současné tvorbě, jeho životě a rodině.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 14, 5. 9., s. 14
Annotation: Dotazník.
Article
5
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 3, 2013, č. 2, červen, s. 28-29
Annotation: Rozhovor s režisérem V. Kracíkem, zejm. o olomouckém divadle Tramtarie. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Vladislav Kracík".
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 88, 15. 4., příl. Ona Dnes, č. 15, s. 78
Annotation: Dotazník s připojenou bio-bibliografickou poznámkou.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 18, 16. 3. 1960, s. 3
Annotation: Úvaha o práci divadelního režiséra, otištěná roku 1940 ve Studentském časopise.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 8, 12. 4., s. 2
Annotation: Rozhovor o novém angažmá P. Šimáka v Horáckém divadle Jihlava.
Article
9
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 60, 2016, č. 1, leden, s. 19
Annotation: Článek S. Lavríka o jeho vztahu k Brnu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 1, 5. 1., s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
11
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 1, červenec 1986, s. 57-68
Annotation: Rozhovor s nejmenovaným hercem o krizi komunikace mezi režisérem a hercem, o cynismu a pravdě postavy, dramaturgii, která spíše než z uměleckého...
Article
12
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 23, 2017, č. [3], 28. 2., s. 18-23
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 20, 27. 11., s. 14
Annotation: Dotazník mj. o vztahu J. Čermáka k umění .
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 297, 20. 12., příl. Magazín Dnes, č. 51, s. 20-21
Annotation: Paralelní rozhovor s A. Goldflamem a P. Štětinovou Goldflamovou. Doplněno o bio-bibliografické poznámky "Výtvarnice, manželka Arnošta Goldflama"...
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 22, 27. 12., s. 14
Annotation: Dotazník na režiséra a člena uměleckého vedení Divadla v Dlouhé.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 7, 29. 3., s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 13, 27. 6., s. 18
Annotation: Dotazník; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 14, 6. 9., s. 18
Annotation: Rozhovor s klaunem, performerem a režisérem Jiřím Bilbo Reidingerem.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 2, 19. 1., s. 9
Annotation: Vzpomínka na desetileté přátelství a spolupráci M. Špalové s M. Amslerem.
Article
20
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2007, č. 39, březen, s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article