By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 25, 2014, č. 2, s. 3-11
Annotation: Stať je úvodem k tematickému číslu.
Article
2
Published Brno : Masarykova univerzita, 2002-2008.
Serial
3
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 15. 4., s. 301-314
Annotation: Studie představuje několik základních typů vyprávění v dramatu, které jsou odvozeny z Pfisterova modelu struktur epické komunikace v dramatickém...
Article
4
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 14, 2011, č. 2, 15. 10., s. 245-249
Annotation: Zpráva o symposiu věnovaném českému divadelnímu strukturalismu.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 398-406
Annotation: Studie o současném sovětském dramatu uvozená redakční poznámkou zdůrazňující obecnou platnost Kronových závěrů.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 13, 1. 4., s. 10
Annotation: O absurdním, modelovém dramatu.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 8, 19. 4., s. 2
Annotation: Polemická glosa k článku Divadelní literatura (DN, č. 6, podepsáno Št); s vyjmenováním českých a přeložených dramatických textů otištěných...
Article
8
by Petružela, Honza, 1978-, Pšenička, Martin, 1977-
Published Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2013.
Annotation: Článková bibliografie Divadelní revue obsahuje anotované záznamy o textech otištěných v časopise v letech 1989-2009.
Book
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 2, říjen, s. 195-198
Annotation: Glosa o stejnojmenném textu, jak je komplikované v komunistickém Československu psát odborné články česky; s datací V Brně 18. 8. 78.
Article
10
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 4, 1993, č. 8, s. 2-7
Annotation: Esej; předneseno na setkání pořádaném Střediskem pro evropskou dramatickou tvorbu a Mezinárodním divadelním ústavem v Maratei v Itálii, 11.-12....
Article
11
12
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 25, 1988, č. 4, duben, s. 18
Annotation: Článek.
Article
13
In: Věda a život. -- Roč. 11, 1945, s. 290-302
Annotation: Tři poznámky k problematice divadelního umění. 1. Literatura a divadlo. 2. Předpoklady jednotného uměleckého dojmu z divadelního díla. Záruky...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 27, 1. 2., s. 7
Annotation: Polemika se sloupkem B. Rychlíka No nešoupněte to do recenze! (LN 26. 1. 2017).
Article
15
In: Prager Presse. -- Roč. 6, 1926, č. 353, 25. 12., odpolední vydání, s. 10
Annotation: O potřebě vytvořit divadelní jazyk, odlišný od jazyka hovorového a literárního; jazykový projev na scéně - suditivní apercepce; divadelní...
Article
16
by Lukeš, Milan, 1933-2007
Published Praha : Melantrich, 1987.
Annotation: Studie s kapitolami Drama jako zvláštní druh textu, Vedlejší text dramatu, Hlavní text dramatu, Jednání a děj, Čas a prostor, Dramatická postava;...
Book
17
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 4., s. 7-8
Annotation: Úvodník.
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 578-581
Annotation: Úvaha o roli ideologie v divadle.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 22, 30. 5., s. 8
Annotation: Obsahuje zprávu o vydání teatrologických esejů Jiřího Hájka.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 7, 14. 2., s. 8
Annotation: Recenze teatrologických kritik Julia Fučíka.
Article