By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"divadlo a společnost" » "divadlo na společnost", "divadlo v společnost"
1
In: Dotyk. -- ISSN 1211-3212. -- Roč. 1, 1995, č. [3], březen, s. 5
Annotation: Esej.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 435
Annotation: Autor se zamýšlí nad vztahem divadla a reálného života, který je podle něj v uměleckých dílech (divadelních hrách a představeních) přesahován.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 71, 23. 3., s. 5
Annotation: Kritické poznámky o nedostatku původních českých dramat s tématem soudobého života.
Article
4
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 5, květen, s. 274
Annotation: Glosa o divadle a společnosti z roku 1946.
Article
5
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 4, duben, s. 287
Annotation: Glosa o potřebě dramatika pozorovat společnost (o níž dramatik píše).
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 25, 30. 1., s. 5
Annotation: O dlouho chystaném divadelním zákonu.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 75, 28. 3., s. 7
Annotation: Úvaha.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 277, 26. 11., s. 1
Annotation: Úvodník o divadelním životě v nové éře.
Article
9
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 12, prosinec, s. [1067]
Annotation: Úryvek z dopisu z 19. 2. 1949, ve kterém se autor vyjadřoval k připravované dramatizaci svého románu "Vstanou noví bojovníci" v Divadle pracujících...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 21, 29. 4. 1959, s. 2
Annotation: Referáty o setkáních divadelních umělců s veřejností.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 165, 16. 7., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Článek nabádající divadelníky k pravidelným (veřejným) diskusím s diváky.
Article
12
In: Úhor. -- Roč. 23, 1935, č. 7, 15. 9., s. 148-150
Article
13
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 5, květen/červen 2020, s. 3
Annotation: Úvodník č. 5, v němž se autor zamýšlí nad smyslem divadla v době pandemie.
Article
14
In: Hlas národa. -- R. 1888, č. 20, 20. 1.
Annotation: Paměti; vylíčení národnostních a společenských poměrů v Čechách a v Praze na počátku 19. století; vlastenecká skupina kolem Kajetánského...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 271, 19. 11., příl. Kulturní neděle, s. 5
Annotation: Esej.
Article
16
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 4, říjen 1988, s. 147-153
Annotation: Úvaha o stavu divadla a společnosti. Obé se prolíná, a tak premiéra nejmenované české hry byla příliš absurdní, herci byli tristní a společně...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 15, 17. 2. 1960, s. 3
Annotation: Kritický komentář k problémům soudobého divadelnictví - zejména k dramaturgii divadel a k velkému množství divadel.
Article
18
In: Česká Thalia. -- Roč. 2, 1868, č. 4, 15. 2., s. 58-59
Annotation: Článek s otiskem programu na dny 15.-24. května 1868. Národní divadlo.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 6, červen, příl. Divadlo a film, s. [1]
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému dopadům epidemie COVID-19 na české divadlo.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 1, 1949/1950, č. 6, únor 1950, s. 192
Annotation: Poznámky o úloze herce v kontextu socialistické společnosti a divadla.
Article